Verklaring van Kapitein H. Wiersma

COMMISSIE BEOORDELING
OFFICIEREN BEZET GEBIED
Amsterdam-Zuid, 21 Februari 1947.
Koningslaan 44, Telefoon 95398
      

Verklaring van den Kapitein H. Wiersma ten overstaan van de C.B.O.B.G. op 13 September 1946.

Ik was in Mei 1940 Commandant M.C.-I-46 R.I.
Op 11 Mei 1940 's avonds, ik was toen ongeveer 8 Kilometer achter de Hoofdweerstandsstrook, kreeg ik opdracht van Bataljonscommandant, Majoor P. Dekker, om met de compie te melden bij den Regimentscommandant (deze zat ongeveer 1 Kilometer achter Hoofdweerstandsstrook). Regimentscommandant was Overste Kolff. De opdracht van deze was: Begeef U met Uw Compagnie naar den dijk tusschen het veerhuis (waar de veerweg op den dijk komt) en Opheusden en neem stelling op dat dijkgedeelte. Belet den vijand het overtrekken van de rivier en bereid vuur voor op punten ten Noorden van den Rijn vóór het front van de eigen troepen aldaar. Deze punten lagen allen ten Zuiden van den Noordelijken Rijndijk. Deze opdracht voerde ik uit bij het aanbreken van den dag op 12 Mei. Ik ontken, dat ik daarbij van den Regimentscommandant opdracht gekregen heb om te vuren op doelen, die zich bewogen van Oost naar West.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 345.79 KB)