Verslag van 1e Luitenant H.L. van Lommel

Commandopost, 17 Mei 1940.

Brigade A
9e Compagnie Pioniers
Commandant
Onderwerp:
Verslag gebeurtenissen
gedurende vijandelijkheden.

Naar aanleiding van punt 3 van Uw schrijven d.d. 16 Mei 1940, sectie I.1 No. 9 B doe ik U hierbij een verslag toekomen van de gebeurtenissen gedurende de vijandelijkheden voorzover een en ander nog kan worden nagegaan. Ik moge U opmerken dat alle papieren van het vernielingsplan alsmede andere papieren van belang, ingevolge daartoe ontvangen opdracht, bij het begin der oorlogshandelingen door mij zijn vernietigd.Vrijdag 10 Mei 1940.
4 uur Graad van strijdvaardigheid 4.
pl.m. 5 uur Vertrek ploegen vernielingsdetachementen en mijnenleggers, een en ander volgens het voorbereide vernielingsplan. Ieder ploeg, sterk 1 onderofficier 1 korporaal en 20 soldaten. Er waren drie ploegen: Noord, Midden en Zuid die respectievelijk hun werkzaamheden verrichten op de Rijndijk, het middengebied en de Waaldijk. Elke ploeg zorgde zoowel voor vernielingen als voor mijnenleggen.
pl.m. 15 uur Terugkeer ploeg Zuid, opdracht uitgevoerd.
pl.m. 16 uur Vertrek dubbele ploeg landmijnenopruimers Noord en Zuid tot het tijdelijk verwijderen van landmijnen in het rijdek van de bandijken. Na passeren van de terugtrekkende troepen van Groep Betuwe was aan de wachten opgedragen de tijdelijk verwijderde mijnen weder in te graven en scherp te stellen.
pl.m. 15.30 uur Vertrek detachement naar Hoofddorp voor aanvulling spring- en ontstekingsmiddelen.
pl.m. 18 uur Terugkeer ploegen belast met het tijdelijk opruimen der landmijnen.
pl.m. 23 uur Terugkeer ploeg Noord, opdracht uitgevoerd. Bij elk mijnenveld waren 2 soldaten achtergelaten voor het scherpstellen.

Zaterdag 11 Mei 1940.
pl.m. 8 uur Vertrek detachement 1 onderofficier en 5 soldaten tot vernieling aan de veerponten aan de Rijn. Deze bleken echter reeds te zijn vernield. Terugkeer ploeg Midden, opdracht uitgevoerd nadat zij aanvulling springmiddelen had ontvangen op Vrijdag 10 Mei te pl.m. 13 uur.
pl.m. 2 tot 8 uur Terugkeer wachten mijnenvelden; opdracht uitgevoerd.
pl.m. 7 uur Terugkeer detachement met 1200 Kilogram trotyl et cetera zijnde reserve voorraad spring- en ontstekingsmiddelen welke te Hoofddorp werden gehaald.
pl.m. 8 tot 11 uur Voor schootsveld verruiming door een ploeg verschillende huisjes aan den weg Kesteren - Opheusden vernield door in brandsteking, opdracht uitgevoerd.

Zondag 12 Mei 1940.
pl.m. 10 uur Verplaatsen spoorwegwagons emplacement Kesteren tot verruiming van het schootsveld.
pl.m. 14 tot 17 uur Mijnen gelegd bij vernielde huizen in den weg Kesteren - Opheusden door een ploeg van 1 officier en 15 soldaten.
pl.m. 14.30 uur Toren kerk Opheusden vernield door een ploeg van 1 onderofficier 1 korporaal en 9 soldaten.
pl.m. 23 uur Detachement onder 1 vaandrig, 1 sergeant en 25 soldaten met opdracht markeering en inrichting nieuwe stelling van een Batterij van 1e batterij 2e Afdeeling 22 Regiment Artillerie.
pl.m. 24 uur Vertrek detachement mijnenleggers 1 officier en 20 soldaten tot het leggen van een mijnenveld in de Zuidelijke oprit spoorbrug Rhenen. Opdracht uitgevoerd.

Maandag 13 Mei 1940.
pl.m. 12 uur Watertoren Kesteren verkend voor eventuele vernieling.
pl.m. 14 uur Opdracht ontvangen tot vernieling spoorbrug Rhenen, vernielingsdetachement 1 opzichter van Fortificatiën en 3 soldaten. Door vijandelijk mitrailleurvuur middenboog niet te bereiken. Opdracht niet uit kunnen voeren, 1 man gewond.
pl.m. 16 uur Bevel gereedhouden voor afmarsch.
pl.m. 18 uur Officier-bevelsontvanger naar commandopost Brigade A.
pl.m. 19.15 uur Terugtochtbevel ontvangen.
pl.m. 21 uur Vertrek auto- en rijwiel-colonne richting Vianen.

Dinsdag 14 Mei 1940.
pl.m. 6 uur Aankomst te Hagenstein en doorgetrokken naar Vianen.


De Kapitein Commandant,
bij afwezigheid De 1e Luitenant,

(get.) Ir. H.L. van Lommel.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 3.76 MB)