Verslag van 1e Luitenant H. van der Meer

Aan Commandant Brigade A.

6e Compagnie luchtdoelmitrailleurs.
Commandant pelotons A en S.

te Velde, 20-5-1940.
Onderwerp:
Verslag van de krijgsverrichtingen
van 10 t/m 14 Mei 1940.

 

10 Mei 1940.
In den ochtend te ongeveer 3.00 uur worden, door de bezetting der pelotons A en S van de 6e Compagnie luchtdoelmitrailleurs de eerste Duitsche vliegtuigen onder vuur genomen. Het aantal passeerende vliegtuigen neemt steeds toe, zoodat den geheelen dag het vuren wordt voortgezet. Herhaaldelijk worden de beide pelotons door vliegtuigen onder vuur genomen, doch zonder succes.
Resultaat van den eersten dag: Neergehaald: 5 bommenwerpers.
Beschadigd en waarschijnlijk buiten gevecht gesteld: 8 à 9 bommenwerpers.

11 Mei 1940.
Het aantal vijandelijke vliegtuigen is veel geringer en er wordt op grooter hoogte gevlogen. Peloton S wordt aangevallen door Messerschmidt toestellen zonder resultaat. Peloton A haalt 1 Messerschmidt 110 neer.

12 Mei 1940.
Aantal vijandelijke vliegtuigen gering en steeds buiten bereik. Geen vliegtuig neergehaald. In den avond wordt boven de stelling van Peloton S uit een vijandelijk vliegtuig een lichtkogel afgevuurd.

13 Mei 1940.
Peloton S wordt des morgens te 8.00 uur door vijandelijke artillerie onder vuur genomen (waarschijnlijk als gevolg van de plaatsaanduiding door de lichtkogel den vorigen avond). Niemand wordt getroffen, doch een mitrailleur wordt door scherven vernield.
Duidelijk blijkt, dat de stellingen den Duitschen vliegers bekend zijn, daar zij deze ontwijken. Er worden geen vliegtuigen neergehaald.
In den namiddag wordt het terrein in de onmiddellijke nabijheid van peloton A door eigen artillerie gebombardeerd, waarbij enkele granaten inslaan in de Lingesluis.
In den avond komt het bevel tot ontruimen der stellingen. Tijdens de voorbereidingen hiertoe opent de eigen infanterie vanuit stellingen achter de tweede waterkeering het vuur op peloton A, zoodat één man sneuvelt en één man ernstig gewond wordt.
De beide pelotons krijgen opdracht zich te melden resp. bij de commandanten van 44e en 46e Regiment Infanterie. Daar deze echter bij aankomst der pelotons bij de commandoposten van 44e en 46e Regiment Infanterie reeds zijn vertrokken, wordt op eigen gelegenheid de terugtocht naar Vianen aanvaard.

14 Mei 1940.
Des morgens te ongeveer 5.00 uur worden de pelotons bij de commandanten van 44e en 46e Regiment Infanterie gemeld. Daar te 14.00 uur nog geen opdracht is ontvangen, wordt in overleg met een kapitein van 46e Regiment Infanterie besloten de beide pelotons in stelling te brengen bij de brug over de Lek te Vianen.

Deze stelling blijft tot na de capitulatie gehandhaafd. Er wordt nog één vijandelijk vliegtuig neergehaald.
Het gekozen stellingterrein, noordzijde van de Lekbrug, blijkt nader te liggen in het gebied, bestreken door de Brigade B. Eenvoudigheidshalve wordt na de capitulatie aangesloten bij de te Vreeswijk gelegerde 6e Compagnie luchtdoelmitrailleurs, die verder voor de inlevering van wapens en munitie heeft zorg gedragen.

De 1e luitenant,
Commandant pelotons A en S.
6e compagnie luchtdoelmitrailleurs.
H. van der Meer.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 963.00 KB)