Discussiegroep

Onderwerp: Soldaat Dirk Koelewijn

Totaal berichten: 2
4.492 keer gelezen
8 reacties
Categorie: Gezocht...
Soldaat Dirk Koelewijn sneuvelde bij Zutphen.
Waar kan ik informatie krijgen over deze neef van mijn vader?

Groet,

henk Koelewijn
» Dit bericht is geplaatst op 19 maart 2009 14:05
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Hierbij onze gegevens over Dirk Koelewijn:

Koelewijn

Dirk
Bunschoten
10-10-19
Zutphen/bij de brug
10-05-40
Bunschoten ABP Memento Mori
Gemeentegraf
2-16 G.B.
Dpl.Sld.

Geref

I16G

GGW
Lotno.: Bunschoten 34. Stam: 16 RI.
Omgekomen t.g.v. de gevechten op 10 mei bij de brug
van Zutphen. Onder dekking van zwaar artillerievuur
trachtten de Duitsers hier met rubberboten over te
steken, hetgeen werd voorkomen.

Bron: Krijgsgeschiedkundige afdeling van CGS: De
strijd op Nederlands grondgebied tijdens WO II,
Hoofddeel III/Deel 2 Onderdeel E: De
krijgsverrichtingen ten oosten van de IJssel en in
de IJssellinie mei 1940. Pag.71 en gevechtsverslag.

begr. 13-5-1940 Zutphen ABP monument rij 12
herb. 29-6-1940 Bunschoten ABP Memento Mori .

Het is mogelijk dat ik nog een relevant verslag in mijn bezit heb.
Zo ja, dan zal ik u dat toesturen.
Zo niet, dan in elk geval nog wat achtergrondinformatie.
---------
» Deze reactie is geplaatst op 19 maart 2009 15:41
Totaal berichten: 6
D Koelewijn zat in dezelfde groep als waar mijn vader in zat. Ze werden door kap. Hubrechtse ingezet bij een tegenstoot vanuit de Hoven. Hierbij sneuvelden 5 soldaten en 1 sergeant.

Vermoedelijk staat Dirk ook nog op fotos waar ook mijn vader op staat. Er werden ongeveer 15/18 man ingezet om in de uiterwaarden te vechten tegen de ss leibstandarte Adolf Hitler, die de rivier overstaken in rubberbootjes, ten koste van vele verliezen.

Samen met de neef van A de Groot, een gesneuvelde vriend van mijn vader zijn we bezig om het wel en wee van 2-16 GB te reconstrueren. Mocht u of een andere bezoeker nog fotos of andere info hebben, anders dan de archiefstukken, dan houden wij ons aanbevolen!

Mvg R.van Gessel
» Deze reactie is geplaatst op 6 april 2011 01:17
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
Geachte R. van Gessel,

Als u het wel en wee van 2-16.GB aan het reconstrueren bent, dan raad ik u aan de dikke duim niet te gebruiken. Elders schrijft u over 800/950 slachtoffers aan Duitse kant. Het zou voorwaar voortreffelijk zijn geweest. U mag weten dat in de gehele veldtocht tegen Nederland ca. 2.000 Duitsers het leven lieten en ongeveer 7.000 gewond raakten. Dat is inclusief de zware slagen aan de Maas, Grebbe en in het westen met de verliesrijke luchtlandingsoperaties. Kunt u zelf wel beredeneren hoe ver uw fantasie in deze reikt als ze alleen al rond Zutphen 10% van die slachtoffers zouden hebben geleden. Een fabeltje dus.

In werkelijkheid verloren de Duitsers in en om het theater rond Zutphen 13 doden, vermoedelijk ongeveer een drievoud aan gewonden. Een totaal van circa 60 slachtoffers zal dus het maximum benaderen.
» Deze reactie is geplaatst op 6 april 2011 10:30
Totaal berichten: 6
Geachte heer Goossens,allereerst dien ik te stellen dat ik zelf nooit veel waarde aan het getal 800/900 heb gehecht. Maar het is zeker niet mijn verreikende fantasie of dikke duim. Mijn bronnen zijn o.a. Kolonel J. Dwars,Territoriaal Bevelhebber Overijssel en Gelderland, die in zijn stuk "de Ijssellinie" uit 1946 schrijft: "indien mijne gegevens juist zijn, dan zijn er na afloop van de strijd door de Duitsers 830 gesneuvelden opgevist, die tegen de wrakstukken van de brug waren gedreven". Het begin van dit citaat laat inderdaad ruimte voor veel speculatie.
Voorts staat een getal van 700 in het verslag van res.maj. Tromp uit 1950. De derde bron is een tekst over de belevenissen van Albert Klaasen, die van een Duitse officier in het Walburgziekenhuis hoorde dat de oversteek 800 doden had gekost.
Er zijn ooggetuigen die spreken van "hopen dode Duitse soldaten tegen de brug",en dat Duitse soldaten door hun eigen officieren met pistool werden gedwongen om in de rubberbootjes te stappen.
Ik moet echter toegeven dat ik uit de verklaringen van de Nederlandse soldaten ter plekke niet zulke getallen aantref. Koenen spreekt van "40% meer gesneuvelden dan wij". Mijn vader zag ze "met bosjes tegelijk" vallen.
Wanneer u stelt dat er in Zutphen ongeveer 60 duitse gewonden en doden zijn gevallen, dan vraag ik me af waarom de Duitse troepen tot drie keer een landing hebben gepoogd, alvorens ze aan de overkant aankwamen. Vast staat dat een golf vernietigend werd afgeslagen door de kazemat onder de brug. Hoe groot zal zo'n golf geweest zijn? In het verslag van Koenen staat tevens dat ze al hun munitie verschoten hadden, 60 patronen de man, plus de patronen van de lichte mitrailleur.
Deze mannen zullen toch niet zomaar in het luchtledige hebben gevuurd?
Nogmaals, ikzelf geloof niet dat het er 800 zijn geweest, maar de door u geopperde 60 lijkt me ook weer overdreven.
Ik wil me niet wagen aan een schatting,en ik ben er ook niet op uit om mijn gelijk te halen, maar zoals eerder gesteld ben ik het niet die dit "fabeltje" de wereld ingeholpen heeft,dat hebben diverse archiefstukken en ooggetuigen gedaan.
Met vriendelijke groet,R van Gessel
» Deze reactie is geplaatst op 6 april 2011 13:11
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
Geachte heer Van Gessel,

Halverwege de Battle of Britain constateerde de RAF statistici dat ze de Luftwaffe al ruimschoots verslagen hadden op papier, maar dat complete armada's nog steeds de Noordzee over trokken. Rond dezelfde periode berekende de ObdL in Berlijn dat de RAF een rokende puinhoop was en dat de Luftwaffe geen jager meer kon aantreffen in de lucht. Beide waren dan ook snel tot de conclusie gekomen dat de gevechtseenheden de respectievelijke verliezen die ze hadden aangebracht schromelijk overdreven. De 'gun-cam' en de 'confirmed kill' processen werden daarop ingevoerd. Zodat de statistiek weer een klein beetje bij de realiteit aansluiting zou vinden.

Max Hastings was het geloof ik, die vaststelde dat de Amerikanen tussen 6 juni 1944 en 8 mei 1945 een kogel:hit ratio hadden van 1:10.000. Ofwel, van iedere 10.000 afgeschoten kogels raakte één een (menselijk) doel. Legt u dat eens tegen uw theorie dat met 60 kogels toch niet in het luchtledige werd geschoten.

Andere onderzoeken tonen aan dat slechts een kleine kern van een ongeoefend en niet vuur-gedoopt leger werkelijk goed gericht vuurt. De rest schiet niet of in het luchtledige. De opwinding van de vuurdoop, van de strijd op zich, leidden al tot zulke lichamelijke processen dat door bloeddrukstijging, hartslagverhoging en sterk verhoogde ademtocht, de trefkans buitengewoon klein wordt. Pas de ervaren eenheid weet steeds beter met de spanning van het slagveld om te gaan, de munitie effectief in te zetten en de trefkans aanmerkelijk te verhogen.

Eppo Brongers verrichte monnikkenwerk door de Duitse verliezen in de meidagen minutieus in kaart te brengen. Bronnen voor zijn onderzoeken waren niet alleen gevechtsrapporten, maar eveneens verificatieslagen bij instanties als Ysselsteyn, WASt, Volksbund en Duitse Rote Kreuz. Wij hebben hele sectoren opnieuw of aanvullend onderzocht en slechts kunnen vaststellen dat sneuveldetails hier of daar scherper konden, dat er nog enkele tientallen meer gesneuvelden waren die de scherpe loep van Brongers waren ontgaan (meestal wegens overlijden aan verwondingen in Duitse ziekenhuizen), maar dat overigens zijn werk voortreffelijk was. Op basis van die inventarisatie, bevestigd mede door de graven in Ysselsteyn, is duidelijk dat er bij Zutphen slechts 13 Duitse doden vielen.

De Duitse Westfeldzug (operaties in Scandinavië, België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg) kostte in totaal 40,279 doden en 144,000 gewonden. Het aantal gesneuvelden tot 1 juni 1940 (dus voor Fall Rot, waarbij heel Frankrijk werd veroverd) exclusief Scandinavië betrof zelfs slechts 10,500 man. De bikkelharde strijd na 1 juni, die verre het bloedigste was, kostte dus drie keer zoveel als de twee maanden voordien. Deze cijfers zijn algemeen aanvaarden getallen.

Het fenomeen van overdrijving door troepen te velde, of rapporterende officieren, is zo oud als de weg naar Rome. Elders kunt u ze nog sterker treffen. Op de Afsluitdijk zouden 800 Duitsers zijn afgeslacht. Een wijd verbreide fabel die tot ver na de oorlog hoog werd gehouden en soms nog wordt verteld. Als dan wordt aangetoond dat er slechts 3 Duitsers door Nederlands vuur vielen, is het ongeloof groot. Bij rivierovergangen over de IJssel en Maas, verloren de Duitsers circa 300 man, inclusief de gevechten aan beide oevers voordien en erna. Het gros viel langs de Maas, waar de overgang bij Mook met name werkelijk een geval was waarbij slachtoffers massaal vielen. Helaas was het onervaren leger zo fris en groen, dat een beschoten patrouille, die op zoek naar dekking uiteen dook, als volledig uitgeschakeld werd genoteerd. Dat de meeste Duitsers aan boord van een boot eerder uit wanhoop dan uit getroffen status de boot uitsprongen, onging vele. Rustig de tijd om ernaar te kijken ontbrak. Dus was een vlot met zes tot acht Duitsers dat werd 'leeggeschoten' direct voltallig gesneuveld. Daar was geen sprake van. Het verteerde echter wel de smaak van de snelle nederlaag.
» Deze reactie is geplaatst op 6 april 2011 15:29
Totaal berichten: 3
Goedenavond,Mijn naam is Hans de Groot.Mijn Vader is Everardus Johannes de Groot.Hij maakte deel uit van het 18 RI ten tijde van de 2de wereld Oorlog.hij was gelegerd aan de Ijssellinie bij Zuthpen en moest met zijn kameraden het dorp De Hoven verdedigen op 10 mei 1940
Hij behoorde tot de Huzaren Motorrijders en was MotorOrdonans bij de PAG
Van het grensbatalion.
Hij is bij het opblazen van de brug bij Zutphen geweest
Hij heeft ook in de Commandopost in de kelder onder de kruidenier van van Laar gezeten in De Hoven.En hij reed Luitenant Hartog(en kapitein..
?) in zijn Motor met zijspan.Ik weet nog iets opmerkelijks te vertellen.
Kunt u misschien nog wat foto's vinden of verhalen over mijn Vadervertellen?
Hij was van lichting 1938/ 1939 als dienstplichtige en zijn geboorte de is 30 aug 1919 te Amsterdam (later was hij denk ik bij het 16de RI ingedeeld?) Hij heeft voor dat de oorlog uitbrak ingekwartierd gelegen in Vorden(bij de fam Klumperd) en in Warnsveld en hij en zijn kameraden kwamen ook in het Restaurant het Jachthuis.
Ik heb nog enkele foto's van hem gevonden op internet en hij staat ook op een filmtje gemaakt door de Hr van Laar als saluerende soldaat op het moment dat hij de deur van auto opendeed waar een kapitein(of hoger inzat) toen de kapitein blijkbaar op bezoek kwam bij de Commandopost bij van Laar's kelder.
Ik heb dat filmtje gemaild gekregen van ene Gerry van Mey.(zou ik even op mijn komputer moeten opzoeken voor de exacte naam)
Dus vraag zoek aub even kontakt met mij.
Groet,Hans de Groot
die de filmtjes van Van Laar gekregen heeft
» Deze reactie is geplaatst op 16 augustus 2023 22:31
(redactie)
Totaal berichten: 225
Hoogstwaarschijnlijk, gelet op lichting en regimentsnummer behoorde hij tot 18 G.B. De eerste en de tweede compagnie werden opgeheven in april 1940 en opgegaan in o.a. 3-I-35 R.I. De derde compagnie onder kapitein Wamel lag in het voorterrein van de IJssellinie tussen Dinxperlo en 't Woold bij Winterswijk, verdeeld over vijf wachtgroepen van elk 18 man met kader. Die wachtgroepen waren doorgaans gesteld bij een versperring of reeks versperringen die moesten worden gesteld; opgeblazen, vernield of opgeworpen b.v. bij aspergeversperringen. Vervolgens gingen de wachtgroepen over vooraf verkende vluchtwegen achter de IJssellinie om daar de verdediging bij te staan. De luitenant Hartog was sectiecommandant bij 3-I-35 R.I. en waarschijnlijk was uw vader dan ook met een deel van 18 G.B. overgeplaatst naar 3-I-35 R.I. Voor overplaatsing behoorde hij dan waarschijnlijk tot de eerste of tweede compagnie van 18 G.B.
» Deze reactie is geplaatst op 17 augustus 2023 08:55
Totaal berichten: 2
Hallo.

Ik kreeg nu pas in 2023 een bericht dat ik reacties gekregen had. Sorry daarvoor. Ik had u graag alle te woord gestaan via de mail.

Hopelijk reageren jullie nog.
» Deze reactie is geplaatst op 17 augustus 2023 12:36

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554