Discussiegroep

Onderwerp: Generaals/ echte bevelhebbers tijdens de slag

Totaal berichten: 3
2.805 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Overige relevante onderwerpen
heeft u mischien de namen van alle generaals/opperbevelhebbers tijden de slag om de grebbeberg? zowel aan nederlandse als duitse kant?
» Dit bericht is geplaatst op 11 mei 2007 14:08
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Aan Nederlandse kant was kolonel van Loon de commandant van de divisie die de Grebbeberg en omgeving verdedigde ( de 4e divisie ) en generaal-majoor Harberts de commandant van het 2e Legerkorps, waartoe die 4e divisie dan weer behoorde.
Luitenant - generaal Van Voorst tot Voorst was de commandant van het Veldleger, waartoe dat 2e Legerkorps dan weer behoorde.
Je kunt wel meer namen noemen, maar dan kom je op regiments - en bataljonsniveau.
Aan Duitse kant kun je noemen luitenant - generaal Von Tiedemann, de commandant van de 207e divisie, die weer viel onder het 10e legerkorps van generaal Christian Hansen. Commandant van de aan de 207e divisie toegevoegde SSstandarte ( die een beslieende rol speelde in de slag om de Grebbeberg ) Der Fuhrer was Oberfuhrer Georg Keppler.
Ook hier kom je bij het noemen van meer namen op een ander, lager niveau terecht.
» Deze reactie is geplaatst op 11 mei 2007 14:25

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554