Discussiegroep

Onderwerp: Betuwestelling

(redactie)
Totaal berichten: 225
2.684 keer gelezen
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Stichting De Greb
Jawel, het is zover. Het stond al een tijdje op de agenda maar de Betuwestelling Mei 1940 staat op de kaart. Weliswaar is het nog verre van compleet, maar het begin is er.

De Betuwestelling lag in het verlengde van de Grebbelinie en enige onderdelen die in de Betuwe lagen zijn ook ter versterking naar de Grebbeberg gestuurd.
Nadat de ruilverkaveling, vlak na de oorlog was afgerond, was de liniedijk vrijwel verdwenen. Slechts bij de Spees en bij de Linge is thans de hoogte van de liniedijk nog enigszins voor te stellen.
Ook zijn nog veel kazematten rondom de linie terug te vinden. Met deze site hopen we de herinnering aan de strijd in de Betuwe nog meer in leven te houden.
De onderschriften bij de foto's zijn niet allemaal volledig en ook de lokaties zijn niet altijd vermeld. Mogelijk heeft de lezer een suggestie ter aanvulling, dan vernemen wij dat uiteraard graag.
» Dit bericht is geplaatst op 13 mei 2007 15:06

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554