Discussiegroep

Onderwerp: Ockenburg

Totaal berichten: 2
3.422 keer gelezen
3 reacties
Categorie: Gezocht...
Mijn oom (inmiddels overleden) P.van Ganzen heeft als dpl. korporaal bij de Grenadiers gevochten rond Ockenburg. Hij heeft ook deelgenomen aan de herovering van het vliegveld. De compagniescommandant (Kapitein ....?)liet zich volgens mijn oom niet zo vaak zien. Zat meer in de kazemat. De daadwerkelijke leiding van de groep stond onder leiding van sergeant van de Akker. Deze laatste heeft later dienst genomen bij de Duitsers en is vervolgens aan het Oostfront gesneuveld. Hij was een prof, een vechtersbaas, die de groep er redelijk ongeschonden doorheen sleepte. Mij is verteld, dat mijn oom bij een mitrailleursectie van de Grenadiers zat. Hij is geboren in Brabant (Woensdrecht)en voor de oorlog verhuisd naar Rotterdam. Is er misschien meer bekend over hem en in welk onderdeel hij precies zat?
» Dit bericht is geplaatst op 15 mei 2007 22:07
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Uw oom komt vanzelfsprekend niet in ons archief voor. Dit heeft immers hoofdzakelijk betrekking op de Grebbeberg en directe omgeving.
Of hij verder ergens anders wordt genoemd is ook zeer de vraag, lijsten met namen van militairen uit de lagere rangen zijn nu eenmaal slechts in een zeldzaam geval bewaard gebleven. Er is wel een overigens zeer kleine kans dat hij wordt genoemd in een rapport of verslag van ( een onderdeel van ) het regiment der Grenadiers.

Welk onderdeel precies?

Aan de herovering van Ockenburg deden actief mee: de 2e en 3e compagnie van I - Reg.Gr ( 1e bataljon regiment Grenadiers ), een sectie van de mitrailleurcompagnie van I - Reg.Gr ( MC - I - Reg.Gr / uitgerust met zware mitrailleurs ) en tenslotte 4 - 2 Dep.Bat.
Andere eenheden arriveerden pas toen de strijd in feite gestreden was.

Om dat laatstgenoemde onderdeel ( 4 -2 Dep.Bat ) gaat het daarbij zeker niet.
Als uw uw diende bij een mitrailleur-sectie en betrokken was bij de herovering van Ockenburg, dan wijst dat met enige logica op bovengenoemde MC - I - Reg.Gr.
Dan zou de naam van die kapitein eventueel kunnen zijn: P van Outeren.

Die kazemat kan ik trouwens niet zo goed plaatsen.
Mogelijk is het zo dat het gaat om een kazemat op of bij het vliegveld Ockenburg. Tot de 8e mei, toen men werd afgelost door een compagnie van 22 Dep.C.B.T, maakten secties van de MC - I - Reg.Gr. deel uit van de verdediging van Ockenburg. Ze hebben daar echter de Duitse overval niet meegemaakt. Dus als genoemde kapitein nogal eens in die kazemat zat, dan toch niet tijdens de Duitse aanval.

Dus: zo op het eerste gezicht en zonder verdere aanwijzingen lijkt MC - I - Reg.Grenadiers een goede optie.
Voor verslagen en/of rapporten van dit onderdeel moet u zich wenden tot het NIMH in Den Haag: nimh@mindef.nl
» Deze reactie is geplaatst op 15 mei 2007 23:02
Totaal berichten: 2
Bedankt voor de snelle reactie. Ik ga verder zoeken via daric en nimh. Ik houd jullie op de hoogte. Uitstekende site trouwens, zo kom je ze maar weinig tegen.
Groet
» Deze reactie is geplaatst op 15 mei 2007 23:17
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Inmiddels staat vast het gezochte onderdeel inderdaad MC - I - Reg.Grenadiers is.
Ik heb namelijk genoemde sergeant vd Akker gevonden, hij was inderdaad sectie-commandant bij de MC van I - Reg.Gr.
Omdat hij als 4e en laatste wordt genoemd zou het om de 4e sectie kunnen gaan, maar dat is niet 100% zeker.
Dat de kapitein Van Outeren heette is nu ook zeker.

Dit vergemakkelijkt het opvragen van verslagen van b.v Van Outeren of ( eventueel ) vd Akker.
» Deze reactie is geplaatst op 15 mei 2007 23:38

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554