Discussiegroep

Onderwerp: 7e regiment infanterie

Totaal berichten: 1
3.145 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Gezocht...
De berichten in categorie GEZOCHT doorlezend kwam ik op het bericht van Mevr. Ina Nijmeijer (dd 02-06-2006 22:14 uur)
De inhoud komt, al lezend, overeen met de vragen waar ik mee zit m.b.t mijn vader.
Ik heb als eerste gegevens (zoals geadviseerd in stappenplan elders op de site) opgevraagd bij Commando DienstenCentra, Kerkrade, met als uitkomst:

Naam: Pieter Schekkerman / geb. Amsterdam 16 okt 1916
Registratienummer 16.10.01.030
Staat van Dienst:
- Vrijwilliger Landstormverband Amsterdam m.i.v. 15sept1934
- Onslagen bij V.L.A wegens inlijving als gewoon dienstplichtige
- Ingelijfd bij K.L. bij 7e regiment infanterie als g.dpl. lichting 1936 uit gemeente Amsterdam onder nummer 4022 m.i.v. 17juni1936
- Groot verlof miv 02aug1936
- Terug m.i.v. 29aug1939
- Groot verlof miv 08 juni 1940
- Ontslag wegens dienstbeeindiging miv 08juni1952

Ik heb heb in mijn bezit ook het oude zakboekje van mijn vader waarin staat vermeld als oorlogsonderdeel 3 - I - 7 R.I.

Verder heb ik het document waarin "Grootverlof" wordt verleend op 7juni1940, ondertekend door de res.kapitein N.C. Wulffraat (ingeschreven te Utrecht dd 11 juni 1940)

Beide ouders zijn inmiddels overleden en hebben altijd weinig willen zeggen over die periode. Mijn vader heeft wel losgelaten dat hij omgeving Harderwijk en Amersfoort door die periode redelijk kende en moeder is in de meidagen 1940 gaan zoeken naar hem in omgeving Amersfoort. Zij heeft daar altijd een trauma van overgehouden in de vorm van angst voor vuur omdat tijdens die "zoektocht" zij overal brandende ,volgens haar zeggen, militaire gebouwen / barakken is tegengekomen, maar verder niemand kon vinden.(n.b. in hoeverre deze info dan ook realistisch is, is voor mij niet meer na te gaan)

Ik ben echter wel benieuwd of er meer informatie beschikbaar is over de (mogelijke) gevechthandelingen van dit onderdeel van het 7e R.I. , waar men heeft gezeten voor de cappitulatie en waar men heeft gezeten in de periode tussen cappitulatie en het gaan met groot verlof en ook over genoemde res.kapitein Wulffraat

In een antwoord van eerder genoemd bericht (Ina Nijmeijer) wordt gesproken over een verslag van een Overste Voorwalt (Commandant 7RI) maar ook over mogelijk andere soorten verslagen (stafwerkinformatie, bataljonsverslagen, e.d.) Kan iemand mij advies geven hoe ik aan deze verslagen / dit soort info kom (daar ik als leek niet op de hoogte ben van al dit soort info cq procedures om ze te krijgen).

m.vr.groet
Jos Schekkerman
» Dit bericht is geplaatst op 22 mei 2007 13:44
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
7 Ri stond inderdaad rond Amersfoort in het noordelijke vak van de Grebbelinie en behoorde tot de VIIe divisie, die weer onderdeel uitmaakte van het IVe Legerkorps.
Bij de terugtocht van 13 op 14 mei is het niet - gemotoriseerde deel van het regiment per trein verplaatst naar de omgeving van Nieuwersluis. Daadwerkelijk gevochten ( afgezien van mogelijk wat vliegactiviteit ) heeft dit onderdeel niet, geen wonder ook want er is in genoemd gebied geen Duitse aanval geweest. De door u beschreven branden kan ik zo uit mijn hoofd niet plaatsen.
Ik heb inderdaad een vrij lang en ook wel informatief verslag van de commandant van 7 RI, maar verder geen verslagen van de sub-onderdelen, zoals van 3 - I - 7 RI. Hiervan was inderdaad reserve-kapitein Wulffraat de commandant.
Ik vermoed met vrij grote zekerheid dat zich een verslag ( of zelfs meerdere verslagen ) van zowel I - 7 RI als van 3 - I - 7 RI bevindt op het NIMH in Den Haag. Hun adres: nimh@mindef.nl
Gaat het om een paar bladzijden, dan willen ze een en ander wel eens opsturen. Is het meer, dan krijgt u waarschijnlijk een uitnodiging het ter plaatse te komen inzien ( u kunt er dan desgewenst kopieen van maken ).

Het Stafwerk Veldleger besteedt maar betrekkelijk weinig aandacht aan 7 RI.
Het zegt wel dat het bij de VIIe divisie niet helemaal duidelijk is waar de diverse onderdelen destijds precies hun standplaats hadden.
» Deze reactie is geplaatst op 22 mei 2007 14:14

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554