Discussiegroep

Onderwerp: IV Infanterie depot 8e depot bataljon

Totaal berichten: 2
8.154 keer gelezen
14 reacties
Categorie: Gezocht...
In ben op zoek naar informatie over het 8e depotbataljon dat deel uit maakte van het IVe Infanterie Depot.
Waar was dit gelegerd in de periode januari 1940 tot juni 1940 en wat is er over bekend. In mei 194o was het ingezet als bewakingsbataljon in Amsterdam.
Mijn vader Catharinus Vonk vervulde er in deze periode zijn dienstplicht.

Ik beschik over zijn Oorlogszakboekje en het formulier dat hij ontving toen hij zijn uniform inleverde. Ook heb ik enkele foto's van zijn opleiding. Ik wil graag weten waar in welke kazerne in welke plaats deze zijn genomen. In kan me herinneren dat hij het over Hilversum of Amsterdam had, maar dat weet ik niet zeker.

voor de foto's zie www.vonk-gen.nl
» Dit bericht is geplaatst op 22 mei 2007 22:01
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het 8 Dep.Bat ( dat inderdaad behoorde tot het IVe Depot Infanterie, dat wat betreft 8 Dep.Bat gevestigd was in Amsterdam en Bussum / de rest ( 11 Dep.Bat en 19 Dep.Bat ) zat in Enkhuizen, Medemblik, Zwaag en Hoorn ) bevond zich op 10 mei in Bussum.
Commandant was reserve-majoor Van der Upwich, commandant Dep.C.B.T(bewakingstroepen ) was kapitein L Korndaffer.

8 Dep.Bat werd in de nacht van 11 op 12 mei verminderd met 2 compagnieen, verplaatst, eerst naar Hoorn en vandaar naar Zaandam. Vanuit Zaandam werd een detachement uitgezonden dat de wegen te Spanbroek, Veenhuizen en heer Hugowaard afsloot. Op 12 mei werd bovendien een compagie van 8 dep.Bat uit Zaandam belast met de bewaking van de inundatiemiddelen

Op 14 mei stond 8 Dep.Bat nog steeds in Zaandam.

Inzet in Amsterdam ben ik met zoveel woorden niet tegengekomen.
Misschien ( maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen ) hebben die 2 compagnieen, waarvan boven sprake was, troepen geleverd aan en/of deel uitgemaakt van het 1e bewakingsbataljon, dat in Amsterdam allerlei bewakingsdiensten verrichtte, o.m van mikitaire magazijnen, emplacementen enz. enz. Deze troepen waren gelegerd in de Oranje Nassaukazerne, in een school achter het Amstelstation en in een school in de Surinamestraat.

Die opleidingskazrne zou eventueel de Generaal Palm Kazerne in Bussum ( bouwjaar 1939 ) geweest kunnen zijn. Foto's daarvan kunt u vinden op de website "kazernes en kampementen".
» Deze reactie is geplaatst op 23 mei 2007 00:21
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik heb nog kunnen achterhalen dat op 8 mei een halve compagnie van 8 Dep.Bat is toegevoegd aan de bewaking van de radiozender Hilversum.
Eigenlijk denk ik dat 8 Dep.Bat, toen het in de nacht van 11 op 12 mei verplaatst werd naar eerst Hoorn en toen Zaandam niet was verminderd met 2 COMPAGNIEEN ( zoals het Stafwerk stelt ), maar eerder met 2 GROEPEN. Dat zou dan die halve compagnie zijn geweest die naar Hilversum is gestuurd.
» Deze reactie is geplaatst op 23 mei 2007 09:33
Totaal berichten: 27
Heren, ik dacht te kunnen volstaan met enkele aanvullende opmerkingen,
het is echter bijna een heel verhaal geworden.

De Kolonel Palmkazerne en 8 Dep.Bat.

De Kolonel Palmkazerne te Bussum was oorspronkelijk bestemd voor 16 R.I.

De bouw van de kazerne werd, na de afgifte van de vergunning op 15 juli 1938, met voortvarendheid ter hand genomen. De vroegtijdig ingevallen strenge winter vertraagde de kazernebouw ernstig. Hierdoor kon de datum van oplevering, 15 maart 1939, niet worden gehaald.

Tijdens de mobilisatie, op 29 augustus 1939, heeft het 16 R.I. de oorlogsopstelling aan de Grebbelinie, oost van Amersfoort betrokken.
Het regiment heeft dus de voor haar gebouwde kazerne te Bussum nimmer kunnen betrekken.

Gedurende de mobilisatie kwam te Enkhuizen het 8e Depotbataljon onder
de wapenen en werd daar met veel improvisatie in scholen ondergebracht.
De nieuwe Kolonel Palmkazerne te Bussum, waarvan de bouw nu gestaag vorderde, werd aan dit depotbataljon toegewezen.

Op woensdag 18 oktober 1939 arriveerde het circa 200 man sterke bataljon, dat de overtocht over het IJsselmeer met enige stoomboten had gemaakt. Nadat de troepen zich te Huizen hadden ontscheept werd naar Bussum afgemarcheerd. Daar aangekomen werden op de appèlplaats toespraken
gehouden. Met het hijsen van de vlag werd de kazerne in gebruik genomen. De feestelijkheden bleven door de mobilisatie echter achterwege.

Op 25 oktober 1939 kwam een nieuwe lichting de gelederen versterken.
Het waren overwegend rekruten uit de provincie Gelderland.
Uit het depotbataljon konden nu zes compagnieën worden gevormd die
in de legeringsgebouwen werden ondergebracht.

Modern in deze nieuwe kazernebouw was ook de centrale verwarming.
De ingebruikname hiervan zorgde gedurende de strenge winter van 1939 – 1940 voor de nodige problemen. De opzichter der Genie J.G. Leeuwerik gaf onder de titel “Waarom we in de kou zaten” in de soldatenkrant van het bataljon de nodige uitleg hierover. In deze soldatenkrant genaamd
“De Achtbaan” van 20 januari 1940, onder redactie van de Sergeanten
J. Gresnich en W. Smit, is ook een verslag te lezen over het bezoek van Z.K.H. Prins Bernhard aan de kazerne op zaterdag 6 januari 1940.

Eind maart 1940 vertrokken de inmiddels bij het 8e Depotbataljon opgeleide soldaten naar het 8e Regiment Infanterie dat de oorlogsopstellingen aan de Grebbeberg had betrokken.

Begin april 1940 kwam in de Kolonel Palmkazerne de voorjaarlichting 1940 onder de wapenen, grotendeels bestaande uit buitengewoon dienstplichtigen. Toen de Duitsers op 10 mei 1940 Nederland binnen vielen waren deze rekruten pas zes weken in dienst. Desalniettemin werden zij voor bewakingsdiensten ter beschikking gesteld van de commandant van de
Vesting Holland.

De 1e compagnie van het 8 Dep.Bat. (8 Dep.C.B.Tr) vertrok al op 8 mei (bevel van de O.L.Z. “Verscherpte bewaking binnenland”) ter versterking van de aanwezige bewaking van de radiozender te Huizen alsmede de
radiozender en controlekamer te Hilversum. In elk van de genoemde plaatsen een halve compagnie.

De overige compagnieën gingen op 11 mei per trein naar Zaandam alwaar ze in scholen werden ondergebracht.

Van daaruit werden de compagnieën als volgt ingezet:

2e compagnie noord van Amsterdam ter bewaking van de inundaties bij Purmerend (zgn. Noordfront Vesting Holland);

3e compagnie bij Haarlem en Spanbroek;

4e compagnie te Heerhugowaard;

5e compagnie ter bewaking van de Artillerie-inrichtingen te Hembrug;

6e compagnie te Krommenie voor bewaking van munitieopslag aldaar.

De bataljonsstaf bleef te Zaandam.

Op 14 mei 1940 werd bericht ontvangen dat de strijd was gestaakt en de wapens moesten worden neergelegd.
Op 23 mei 1940 keerde 8 Dep.Bat. terug in de Kolonel Palmkazerne.

Op 27 mei 1940 werd in de feestzaal “Concordia” een afscheidsavond voor het Bussums garnizoen georganiseerd en de volgende dag vertrokken de militairen naar huis.
De instrumenten van het muziekkorps van 8 R.I., dat eveneens bij het
8 Dep.Bat was ondergebracht, werden door de bataljonscommandant, de reserve majoor der infanterie J.G.A. van der Upwich overgedragen aan de gemeente Bussum.


Bronnen o.a.:

De Achtbaan
Soldatenkrant van het 8e Depotbataljon
No. 5, 20 januari 1940;

Zaanstreek in bezettingsjaren
W. Swart
Zaandam, 1980;

Kolonel Palmkazerne 50 jaar, 18 oktober 1939 -1989.
B.C. Cats, Kapitein der Intendance b.d.
Bussum, januari 1989.

Zet en Tegenzet, Fascisme en illegaliteit in de Zaanstreek 1940 – ‘45
J.J. ’t Hoen -en- J.C. Witte
Zaandijk, z.j.
» Deze reactie is geplaatst op 24 mei 2007 17:20
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Dank voor uw zeer verhelderende bijdrage.
U beschikte duidelijk over meer materiaal dan ik.

Toch nog een vraag: Het Stafwerk ( Noord - en Westfront Vesting Holland ) meldt dat het 8e Dep.Bat, toen het in de nacht van 11 op 12 mei werd verplaatst vanuit Bussum naar ( uiteindelijk ) Zaandam, was VERMINDERD MET 2 COMPAGNIEEN.
Een daarvan kennen we intussen, die is dus terecht gekomen in Huizen en Hilversum ( (tweemaal een halve compagnie ).Maar waar is dan die andere compagnie gebleven? Volgens uw lezing zijn immers de resterende 5 compagnieen allemaal in Zaandam beland en vandaar uitgezonden met allerlei opdrachten in de relatief nabije omgeving.
Hebben we hier het Stafwerk toch op een foutje betrapt?
Tenslotte: 8 Dep.Bat heeft dus in feite ( wat wel naat voren kwam in het oorspronkelijk door de heer Vonk geplaatste stuk ) geen bewakingsdiensten IN Amsterdam verricht. Dat laatste gebeurde dan door o.a 18 Dep.C.Bew.Tr. en het 1e bataljon bewakingstroepen. 8 Dep.Bat " rook " natuurlijk wel aan Amsterdam.
» Deze reactie is geplaatst op 24 mei 2007 18:24
Totaal berichten: 27
Heren,

Voor dat ik mijn vorige bijdrage verstuurde even snel de Stafwerken
doorgekeken.

Inleiding en Algemeen overzicht van de gevechtsdagen;

Noord- en Westfront Vesting Holland;

De operatiën van het Veldleger en het Oostfront van de Vesting Holland.

In alle drie de delen is de informatie over 8 Dep.Bat zeer summier en zoals de heer Groenman al aangeeft is in het deel Noord- en Westfront Vesting Holland zeer waarschijnlijk weer eens foute info terecht gekomen. Ik denk er sprake is van 2 groepen van de 1e compagnie (8 Dep.C.B.Tr) die voor andere bewakings doeleinden (mogelijk de Kolonel Palmkazerne zelf ) zijn ingezet.

Ik zal binnenkort even met de stofkam door de genoemde Stafwerken gaan. Mochten er schokkende zaken aan het licht komen, wat ik betwijfel, zal ik dat melden.

Ik ben geen bewakingsdiensten van 8 Dep.Bat.te Amsterdam tegengekomen. Inderdaad de "rook" van Amsterdam omvatte in de meidagen ook Purmerend, Hembrug, Zaandam en omgeving. Mogelijk heeft het transport per trein naar Zaandam, meerdere uren te Amsterdam gestaan. De foto's op de site van dhr. Vonk geven mij geen andere indicatie dan het kazerne type zoals gebouwd te Bussum, Grave, Rozendaal etc.
» Deze reactie is geplaatst op 24 mei 2007 20:53
Totaal berichten: 2
ik wil iedereen bedanken voor de uitgebreide reacties.
Ik weet momenteel weer veel meer over de korte dientstijd van mijn vader.
» Deze reactie is geplaatst op 2 juni 2007 19:46
Totaal berichten: 1
Ik heb een kaart met foto van mijn grootvader gestempeld in 1917 te Amersfoort. Hij staat daar afgebeeld als militair. Als afzender schrijft hij o.a. 8 infanterie brigade depot bataljon 6 compagnie barak D Amersfoort. Wie kan mij helpen wat dit allemaal betekent en waar kan ik daarvoer informatie inwinnen.

» Deze reactie is geplaatst op 12 november 2007 12:38
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Wij zullen zeker nog kijken naar de door u opgestuurde foto's en briefkaart.
Het is wel zo dat dit iets uit de Eerste Wereldoorlog betreft en dat is niet ons eigenlijke thema. Ik raad u daarom aan contact op te nemen met het Instituut voor Militaire Geschiedenis in Den Haag: nihm@mindef.nl
Zij beschikken in dit geval zeker over meer informatie dan wij.
» Deze reactie is geplaatst op 12 november 2007 22:59
Totaal berichten: 1
Mijn vader is van 5 februari tot 4 maart 1940 ingelijfd geweest bij het 20e Regiment Infanterie als gewoon dienstplichtige en is toen 'wegens gebreken' ontslagen(bron: bureau registratie en informatie ontslagen personeel van het mindef);
ik ben in het bezit van een foto van hem in militair uniform; deze is gemaakt door een fotograaf uit Bussum (staat achterop).
Mag ik hieruit concluderen dat mijn vader gelegerd is geweest in de Kol.Palm-kazerne?
Bij voorbaat dank,
» Deze reactie is geplaatst op 23 november 2009 21:00
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het is in elk geval zo dat het Depot van 20 RI tijdens de mobilisatie is verplaatst achter het Oostfront van de Vesting Holland. Ik neem aan naar Kamp Laren, maar er kan natuurlijk best een fotograaf uit Bussum zijn opgedoken.
Dat ligt maar 8 km verderop.
In Bussum lag het Depot van 8 RI.
Normaliter zou uw vader zijn opgekomen in Harderwijk.
» Deze reactie is geplaatst op 23 november 2009 22:35
Totaal berichten: 1
Ik heb een foto uit kamp Laren (NH) 1939 naar U gestuurd waar o.a. mijn vader en zijn collega's op staan. Het betreft 2e compagnie - 20e depot bataljon.
Waar is dit compagnie/bataljon naar toe gegaan?
» Deze reactie is geplaatst op 12 februari 2013 19:25
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
In Laren was gevestigd het Depot ( de feitelijke opleidingskazerne ) van 20 RI. We mogen aannemen dat uw vader daar zijn eerste opleiding genoot. Omdat de kaart is verstuurd in November 1939 lijkt me de kans zeer groot dat hij nog naar de de parate troepen van 20 RI is verplaatst.
20 RI vormde de Legerkorpsreserve van het IVe Legerkorps, dat de verdediging van het noordelijk deel van de Grebbelinie tot taak had. Op de 10e mei waren de bataljons van dit regiment als volgt verspreid:

I – 20 RI lag als z.g verbindings-bataljon tussen het IIe en het IVe Legerkorps in de omgeving van Woudenberg. Het is op 12 mei richting Grebbeberg gestuurd en heeft daar deelgenomen aan de mislukte tegenaanval van de 13e mei.

II – 20 RI lag op de 10e mei als reserve – bataljon in de Dumoulinkazerne in Soesterberg en is vandaar naar ( uiteindelijk ) Den Haag gestuurd om de daar in de omgeving gelande Duitse luchtlandingstroepen te helpen bestrijden.

III – 20 RI had tot taak het Vliegpark Soesterberg te beschermen en werd later reserve.

IV – 20 RI was verspreid over een aantal plaatsen ( o.a Wijk-bij-Duurstede ) en verrichtte daar kantonnements – en bewakingsdiensten.

Uw vader kan in principe bij elk van deze bataljons terecht zijn gekomen.

Misschien is er in de familie iets bekend wat de hierboven neergelegde keuze wat makkelijker maakt?
Of het feit dat hij bij de 2e depot-compagnie van het 20e depot-bataljon diende mogelijk een aanwijzing in de richting van een van genoemde bataljons is zou ik niet met zekerheid durven zeggen.
» Deze reactie is geplaatst op 14 februari 2013 14:29
Totaal berichten: 2
Bij deze zend ik nog enkele foto's van Soldaat G.A. Geurts gediend bij de 2e compagnie van het IIIe Bataljon van het 8e Regiment. Ik ben het petekind van G.A. Geurts

Klik op de foto's voor een uitvergroting.

» Deze reactie is geplaatst op 6 november 2014 21:16
Totaal berichten: 2
Ik zou graag meer foto's zien en meer informatie omtrent de 2de compagnie van het IIIe bataljon, 8ste Regiment Infanterie. Met name Soldaat Geurts en Danen
» Deze reactie is geplaatst op 26 november 2019 15:09

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554