Discussiegroep

Onderwerp: Dodenherdenking 8 R.I. op 2e Pinksterdag (28 mei 2007)

(redactie)
Totaal berichten: 849
3.069 keer gelezen
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Herdenkingen, monumenten en evenementen
Traditiegetrouw herdenkt de Vereniging 8 R.I. - 1940 op Tweede Pinksterdag haar gesneuvelde kameraden van de meidagen 1940 op het Militair Ereveld op de Grebbeberg. Dit jaar valt de Herdenkingsdag op 28 mei 2007.

De herdenkingsplechtigheid wordt voorafgegaan door de Stille Tocht. Deze vertrekt om 12.15 uur precies vanaf het restaurant - paviljoen "le Maquisard". Omstreeks 12.30 uur komt de stoet aan op het Ereveld. Wij hopen dat degenen die zich daartoe in staat achten aan deze Stille Tocht zullen deelnemen.

Het is nog steeds heel bijzonder dat de Herdenking voor zo velen als heel belangrijk wordt ervaren. 67 jaar na de Slag op de Grebbeberg komen veteranen en nabestaanden weer bijeen. De bijeenkomst betekent voor de betrokkenen een grote wederkerige steun. Graag nodigen wij u nadrukkelijk uit aanwezig te zijn op de 2e Pinksterdag en met alle anderen te gedenken.

Na de plechtigheden is er voldoende gelegenheid nog wat na te praten. Een bezoek aan het nieuwe Informatiecentrum waar de gebeurtenissen in 1940 zijn weergegeven biedt daarvoor een goede gelegenheid. De Koninklijke Landmacht staat als alle
jaren met een kantine wagen gereed om u van een natje of een droogje te voorzien. De Ontvangstcommissie van de Gedachteniskapel aan de Herenstraat te Rhenen ontvangt u graag met een kopje koffie. In de kapel wordt ook de mogelijkheid geboden contacten met anderen te hebben of de nieuwe 8 R.I. - vitrinekast te bekijken. Men kijkt daar naar u uit.

Het verloop van de plechtigheid is:
1. Gewijde muziek en klokgelui tijdens de aankomst van de Stille Tocht.
2. Intreden vaandelwacht van het 45e Pantserinfanterie bataljon, regiment infanterie "Oranje Gelderland"
3. Openingstoespraak door de voorzitter van Vereniging 8 R.I. - 1940
4. Gewijde zang
5. Meditatie door pastor J. Brugman
6. Gewijde muziek
7. Dodenappèl 8 R.I. - 1940 gelezen door het 45e Pantserinfanterie bataljon, regiment infanterie "Oranje Gelderland"
8. Gewijde zang
9. Trompetsignaal "Taptoe"
10. 1 Minuut stilte
11. Trompetsignaal "Voorwaarts"
12. 2 Coupletten van het Wilhelmus (muziekvereniging en koor)
13. Kranslegging bij het monument van 8 R.I. - 1940
14. Uittreden vaandelwacht
15. Defilé langs de graven

De muzikale medewerking wordt verleend door het Chr. Zangkoor "Eben Haëzer" en de Rhenense Muziekvereniging "Ons Genoegen".

Meer informatie:
- Restaurant "le Maquisard"
- 45e Pantserinfanterie Bataljon, Regiment Infanterie "Oranje Gelderland"
» Dit bericht is geplaatst op 26 mei 2007 08:37

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554