Discussiegroep

Onderwerp: munitievoorraad

Totaal berichten: 34
3.681 keer gelezen
6 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Tactiek en strategie
Het hoornwerk en de stoplijn zijn onder andere gevallen door gebrek aan aanvoer van munitie. Dit werd veroorzaakt door het gebrek aan verbindingsloopgraven om munitie aan te voeren tijdens beschietingen. Was hiermee rekening gehouden bij het aanleggen van munitievoorraden in de loopgraven? Kan iemans mij wat vertellen over de aanwezige voorraden en waarop die gebaseerd waren??
» Dit bericht is geplaatst op 17 juni 2007 09:45
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
De aanwezige voorraden waren beperkt. Naast de 120 patronen die iedereeen op de man had, was een kleine lokale voorraad aanwezig. De hoofdvoorraad munitie lag - jawel - helemaal achter de stoplijn bij het Dierenpark.

Het is een van de (logische) raadselen waarom er zo'n beperkte munitievoorraad bij het Hoornwerk was aangelegd. Zeker gezien het feit dat een opdringende vijand het Hoornwerk met vuur zou beleggen, is het een raadsel waarom niemand zich kennelijk zorgen heeft gemaakt over de inadequate munitievoorraad en de evidente problemen die met de aanvoer zouden ontstaan.
» Deze reactie is geplaatst op 17 juni 2007 14:13
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Tel daarbij nog eens op dat van de dus toch al kleine voorraad ook nog eens onnodig veel is verschoten op b.v vliegtuigen en verder in de nacht van 11 op 12 in reactie op allerlei geluiden en ( deels vermeende ) bewegingen in het voorterrein onmiddellijk grenzend aan de Nederlandse stellingen. Vaak zinloos, maar psychologisch begrijpelijk, zeker bij deze onervarend troepen.
In elk geval een extra facor ter verklaing van het al snel zeer nijpende munitiegebrek in het Hoornwerk op de 12e mei.
» Deze reactie is geplaatst op 17 juni 2007 14:51
Totaal berichten: 34
Is deze benadering van het nl opperbevel een uitvloeisel van een doctrine of was de logistieke planning bij ons leger niet in orde?
» Deze reactie is geplaatst op 17 juni 2007 18:32
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
Thomas, dit soort details heeft weinig met het opperbevel te maken. Opperbevel bewaakt in grote lijnen het algemeen beheer en de strategie. Uitwerking op lokaal niveau geschiedt door lagere commando's. De verantwoordelijkheid voor deze onverstandig lage voorraad ter plaatse van het Hoornwerk lag op bataljon of regimentsniveau. Niet hoger.
» Deze reactie is geplaatst op 18 juni 2007 00:17
Totaal berichten: 34
Allert,

Konden de bataljons en of regimentscommandanten dan vrijelijk besluiten waar de munitievoorraad lag en hoe groot die was? Of golden daar bepaalde richtlijnen voor?
» Deze reactie is geplaatst op 18 juni 2007 09:46
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
De VIS richtlijnen gaven de uitgangspunten voor het inrichten van de stellingen, en daar werd als ik het goed heb ook aandacht gegeven aan de munitievoorraad. Echter, mijn idee is sterk dat terplekke nogal zelf werd (bij)gestuurd. Bovendien was het uitgangspunt dat tijdens de strijd nog wel bevoorraad zou kunnen worden. Daartoe waren bijvoorbeeld enkele vlotten beschikbaar, waar inderdaad ook wel gebruik van is gemaakt.

Je mag er vanuit gaan dat er een voorraad was voor een grote compagnie op het Hoornwerk. Bij mijn beste weten waren dat tenminste twee munitierantsoenen voor de infanteristen [240 kogels] en 24 trommels voor de lichte mitrailleurs. Maar feitelijk inzicht in de voorraad heb ik niet.

Zo weten we wel dat de handgranaten niet gereed gemaakt waren. Ook een teken van gebrek aan organisatie. Bovendien stokte de bevoorrading van de drie bastions onderling, omdat kennelijk niet was nagedacht dat tijdens de strijd de weg en dijk ook door vijandelijk vuur beheerst konden worden. Helaas, allemaal gebrek aan praktisch inzicht en kennis bij vele bevelvoerders, ook de latere held majoor Landzaat.
» Deze reactie is geplaatst op 18 juni 2007 22:36

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554