Discussiegroep

Onderwerp: 1e Regiment Artillerie

Totaal berichten: 3
2.653 keer gelezen
5 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Het 1e Regiment Artillerie wordt ook wel aangeduid met 1e Regiment Veld Artillerie. Graag zou ik willen weten welke rol dit regiment heeft gespeeld tijdens de meidagen van 1940 en dan met name de 3e Afdeling 3e Batterij.
» Dit bericht is geplaatst op 1 augustus 2007 14:13
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
In de meidagen stond dit regiment ( dat bestond uit 3 afdelingen waarvan 2 waren uitgerust met elk 12 stukken 7 -veld en 1 afdeling met 12 houwitsers van 12.14 ) opgesteld bij Amersfoort en vormde daar met 5RA de legerkorps-artillerie van het IVe LK in het noordelijk deel van de Grebbelinie met de Eem - vallei ). Tijdens de oorlogsdagen werden meermalen vijandelijke doelen als b.v Nijkerk en Barneveld onder vuur genomen. Uiteindelijk trok 1 RA zich, nadat alle granaten waren verschoten, terug naar Weesp en Baambrugge. Daar werd uiteindelijk vernomen dat er gacapituleerd was.
Zover wat ik zo paraat heb, voor meer informatie over 3 - III - 1 RA zal ik mijn materiaal verder moeten uitspitten.
Daarover krijgt u bericht op uw eigen email - adres.
» Deze reactie is geplaatst op 1 augustus 2007 21:51
Totaal berichten: 3
Hartelijk dank, mijnheer Groenman. Ik ben bezig een boek te schrijven over mijn vader, Bob Schelfhout. Hij was dresseur bij Circus Strassburger en hield zijn hele leven een dagboek bij. Maar over zijn diensttijd en de meidagen geen letter. In 1940 begint hij pas weer op 16 mei en beschrijft hoe hij na de capitulatie met zijn paardenzadel op zijn nek en twee watermeloenen onder zijn armen lopend terug naar huis is gegaan, in Kortenhoef bij Hilversum. In dienst was hij ingedeeld bij 3-3-1 RVA als stukrijder, ordonnans en trompetter.
» Deze reactie is geplaatst op 2 augustus 2007 07:53
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Kleine aanvulling wellicht. De derde afdeling van het regiment was de houwitserafdeling, dus 3-III-1RA was de afdeling Bofors 12 lang 14 houwitsers, stukken van 120 mm.

Op onze zusterpagine www.waroverholland.nl staat onder de volgende link een foto van zo'n stuk:
http://www.waroverholland.nl/gfx/woh_hw12l14_01s.jpg

Overigens was 3-III volgens mij bij de 8e divisie ingedeeld, en dus gescheiden van 2-III en 1-III die bij de 7e divisie waren ingedeeld.
» Deze reactie is geplaatst op 2 augustus 2007 10:16
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Nog meer aanvullende informatie over III - 1 RA.

III - 1 RA ( de met houwitsers uitgeruste afdeling van 1 RA ) viel in de meidagen onder de 8e divisie i.t.t de beide andere afdelingen, die noordelijker in het vak van de 7e divisie waren gelegerd.
De plaats van III - 1 RA daar werd nu ingenomen door een afdeling van 5 RA.
III - 1 RA had posities betrokken op ruim 1 km ten zuiden van Amersfoort, aan de spoorlijn Amersfoort - Rhenen - Kesteren. Opdracht was: directe ondersteuning van het daar in de buurt gelegerde 5 RI

III - 1 RA heeft, voor zover na te gaan, tijdens de oorlogsdagen GEEN vuur uitgebracht.
Dat is uitsluitend voorbehouden geweest aan 1 - II - 1 RA.

Nadat het bevel tot de algemene terugtocht op het Oostfront van de Vesting Holland was uitgegaan marcheerde III - 1 RA in de avond/nacht van 13 op 14 mei voor het infanterieregiment 5 RI uit langs de voor dit laatste regiment aangewezen marsweg naar Loenen. Men werd ter hoogte van Soestduinen ( door onbekenden ) beschoten, zodat bespanningen op hol sloegen, als gevolg waarvan 3 caissons en een keukenwagen moesten worden achtergelaten; de paarden heeft men niet meer kunnen opvangen.
Van Loenen werd III - 1 Ra verplaatst naar Breukelen, van waaruit stellingen werden verkend bij Nieuwe ter Aa. Om 7.00 uur ( 14 mei ) ontving de afdelingscommandant echter opdracht een voor 12 l.stukken voorbereide stelling op het suikerterrein in Utrecht ( ergens langs het huidige Amsterdam-Rijnkanaal aan de westrand van Utrecht ) te gaan betrekken, die echter voor houwitsers niet geschikt was. Daarom moest naast de geschutputten stelling worden genomen. Tegen het vallen van de avond stond de afdeling gereed om te vuren ( wat door de inmiddels tot stand gekomen capitulatie niet meer zou gebeuren ).
III - 1 RA is dus niet, zoals de beide andere afdelingen van 1 RA, terecht gekomen in de buurt van Weesp en Baambrugge.

Meer specifieke informatie over de 3e batterij van III - 1 RA zal moeten komen uit de ( ze zullen er zeer waarschijnlijk wel zijn ) verslagen en rapporten van 1 RA, die berusten bij het NIMH in Den Haag.
Ik beschik er zelf helaas niet over.

Wanneer ik ze niet via een andere weg kan verkrijgen ( ik doe er momenteel mijn best voor ) neemt u dan contact op met het NIMH in Den Haag (nimh@mindef.nl ) en vraag naar materiaal van III - 1 RA, meer in het bijzonder de 3e batterij.Majoor J.AL Dijkstra was de commandant van III - 1 RA, kapitein B.C.J Brouwer had de 3e batterij onder hoede.
Is het niet al te veel, dan sturen ze het u als familielid mogelijk wel op, anders zult u worden uitgenodigd het ter plekke te komen inzien ( met mogelijkheden om ze te kopieeren ).
Ik bericht u nog over het resultaat van mijn pogingen ze eerder te bemachtigen.
» Deze reactie is geplaatst op 2 augustus 2007 11:51
Totaal berichten: 3
De heren Groenman en Goossens hartelijk dank. De heer Groenman voor zijn zeer uitvoerige informatie en tips, de heer Goossens voor zijn aanvulling. Ik heb niet kunnen vermoeden dat al deze kennis bewaard is gebleven en herinnerd wordt. Fantastisch.
» Deze reactie is geplaatst op 2 augustus 2007 16:09

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554