Discussiegroep

Onderwerp: WOII Canon van het NIOD

Totaal berichten: 14
2.442 keer gelezen
5 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Het NIOD is bezig een canon te ontwikkelen over de Tweede Wereldoorlog. De voortgang daarvan is te volgen via de website van het NIOD.

In deze canon wordt ook aandacht besteed aan de Duitse inval in Nederland, en dan met name de slag om de grebbeberg (zie http://www.niod.nl/canon/details.aspx?CIT_ID=1 ). De site biedt tevens de mogelijkheid om te reageren op de teksten.
» Dit bericht is geplaatst op 12 augustus 2007 18:22
(redactie)
Totaal berichten: 849
Inderdaad gezien. Leuk initiatief dat de nodige aandacht heeft gekregen in de pers. Ik heb al een korte reactie geplaatst over het genoemde aantal gesneuvelde Nederlandse militairen bij de Grebbeberg. Vaak (en ook in de canon) wordt het aantal aangehaald dat daar ook daadwerkelijk ligt begraven (380). Feit is echter dat ruim 40 militairen elders in Nederland liggen begraven.
» Deze reactie is geplaatst op 13 augustus 2007 20:06
Totaal berichten: 103
En uiteraard wordt Meijer weer met name genoemd als afsluiting. Het zouden toch eens de namen zijn van jongens die zich letterlijk doodgevochten hebben voor Nederland of degen die onderscheiden zijn vanwege hun moed en inzet.

Mischien over 100 jaar, denk ik dan maar. Bedankt NIOD.......
» Deze reactie is geplaatst op 13 augustus 2007 23:24
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
En daarbij zijn er beslist geen bewijzen dat er meer dan 300 Duitse soldaten aan de Greb sneuvelden. Het waren er vermoedelijk beduidend minder.

De kwestie van Meijer is inderdaad een hardnekkige, maar ik vind wel dat deze thuishoort in de canon. Meijer heeft de twijfelachtige eer als enige Nederlandse militair in de moderne tijd te zijn geëxecuteerd na een militair gerechtelijk vonnis en in Nederlandse krijgsdienst. Dat is voor de geschiedenis een markant punt. Daarbij wordt geen waardeoordeel gegeven; sterker, de kwestie wordt zelden zo puur feitelijk weergegeven in officiële publicaties. Ik zie er daarom geen bezwaar in in dit geval.

Waar ik meer bezwaar tegen heb zijn onzuivere suggesties. Zo staat er heel duidelijk aan de ochtend van 10 mei gekoppeld dat de Luftwaffe erin zou zijn geslaagd onze luchtmacht [ML] vrijwel volledig uit te schakelen. Dat is ver bezijden de werkelijkheid. Een aanzienlijk deel van de kleine luchtvloot ontsprong de eerste dans der vernietiging. Dit is tegenstelling bijvoorbeeld tot de wel volkomen verraste Belgische en noordelijke Franse luchtstrijdkrachten. België was in een klap vrijwel al haar moderne toestellen kwijt.

Voorts verbaasde het mij dat de slag om de residentie nauwelijks aandacht krijgt. Me dunkt, een unieke kwestie in de plannen Fall Gelb en Fall Rot van die dagen; een aanzienlijk Duits operatieplandeel dat opzichtig mislukt, onder andere door Nederlandse tegenmaatregelen. Tegelijkertijd realiseren we ons dat een canon in de regel zeer beknopt beschrijft.
» Deze reactie is geplaatst op 15 augustus 2007 10:04
Totaal berichten: 134
De ML wordt inderdaad ten onrechte weggehoond, het verhaal dat zij op de grond is vernietigd bij de eerste aanvallen op de vliegvelden is absoluut onjuist. Wel werden veel toestellen als niet te repareren achtergelaten of gingen verloren bij latere beschietingen. Het nivo van operationele toestellen bleef tijdens de resterende gevechtsdagen dankzij de onuitputtelijke inzet van het grondpersoneel gehandhaafd op ongeveer 40 toestellen, waarmee grote hoeveelheden missies zijn uitgevoerd.

Zo gingen er welliswaar 9 Fokkers G.I verloren op de grond, maar niet een heel squadron ineens.
» Deze reactie is geplaatst op 16 augustus 2007 23:39
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
Zo is dat Edwin. Uiteindelijk bleken bijvoorbeeld van de G-1's op Bergen slechts vier stuks niet te repareren. De overige toestellen vlogen alsnog missies. Op Waalhaven waren er maar twee 'beyond repair' op de grond, maar werden helaas de overige toestellen door benzinegebrek elders in het land geparkeerd en gingen zodoende alsnog verloren.

Hoewel de ML een gevoelige slag kreeg, en natuurlijk een voornaam deel van haar slagkracht verloor, is de suggestie volkomen onzuiver dat onze ML vrijwel werd uitgeschakeld. Als de heren van het NIOD het aantal sorties zouden beschouwen dat is gevlogen na 0600 uur op 10 mei, dan zou men met ons constateren dat hun verwoording in de canon een aanpassing verdient.
» Deze reactie is geplaatst op 17 augustus 2007 09:08

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554