Discussiegroep

Onderwerp: Grebbenberg.

Totaal berichten: 1
2.869 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Familie- en veteranenzaken
Mijn opa, Bear van de Kerkhof, heeft gevochten bij/op de grebbenberg.
Hij is gestorven in de jaren 70`.

Ik heb nooit de kans gehad om te vragen welk regiment of onderdeel hij bij gediend zou hebben.

Graag zou ik informatie hierover, heel graag, willen hebben.

Of misschien weet iemand waar ik deze informatie zou kunnen proberen te bemachtigen.

Bij voorbaat hartelijk dank!
» Dit bericht is geplaatst op 20 augustus 2007 15:23
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Wij kijken in zo'n geval zonder verdere gegevens altijd eerst in ons archief of de naam daarin ook voorkomt. Dat is helaas niet het geval.
Het enige wat dan overblijft ( lijsten met namen van militairen uit de lagere rangen bestaan er nu eenmaal nauwelijks ) is contact zoeken met DARIC en de Militaire Staat van Dienst van uw grootvader opvragen.
Dat levert in elk geval een aantal gegevens op, waaronder de datum van de eerste oefening en het stamregiment.
Daaruit valt vaak wel het een en ander af te leiden, al is succes niet gegarandeerd.
Stuur daarom de Militaire Staat van Dienst aan ons op.
In theorie kan zich ook een bezoeker melden die iets kan vertellen, maar die kans is uitermate klein.

Gebruik de volgende gegevens:

DCDI info
Postadres
MPC 58B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

Informatie
Telefoon: 070 - 31 68701
Fax: 070 - 31 68687
E-mail: dcdipost@mindef.nl

Uw verzoek moet schriftelijk worden ingediend, de beantwoording zal enkele weken vergen. Een kopie van uw paspoort en een bewijs van overlijden ( mag ook een advertentie of rouwkaart zijn ) dienen te worden bijgevoegd.
» Deze reactie is geplaatst op 20 augustus 2007 16:41

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554