Discussiegroep

Onderwerp: C.van den Abeele

Totaal berichten: 1
3.067 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Gezocht...
In de nalatenschap van mijn moeder hebben we een rijm gevonden t.g.v. het huwelijk van mijn vader en moeder in 1939. Mijn vader was toen gemobiliseerd en ondertussen al jaren geleden overleden. Graag zou ik, indien mogelijk, willen weten hoe zijn onderdeel de oorlogsdagen heeft beleefd en de eerste tijd na de capitulatie.
Op de rijm staat: Sergeants, korporaals en soldaten van het 1e en 2e Stuk der 2e Sectie der 8e Mitr.Comp. van de VIIIe Divisie IVe Legerkorps Veldleger. Op zijn oude soldatenkist zat een label met 21RI. Op de lijst met handtekeningen bij de rijm zijn de meeste namen niet te lezen maar wel een Sergeant J.A.du Crocq Jr en wrsch Korporaal W.Sonneveld.
Kunt u mij verder helpen ?
Bij voorbaat dank, C.v.d.Abeele, Winkel.
» Dit bericht is geplaatst op 31 oktober 2007 13:33
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Enige ( vooral algemene ) informatie heb ik wel voor u.

21 RI maakte deel uit van de 8e divisie ( die weer behoorde tot het IVe Legerkorps ) en bezette het Zuidvak van die divisie.
Het lag met 2 bataljons ( het 1e en het 2e ) in front- en stoplijn langs het Valleikanaal iets ten noorden van Woudenberg ( met bataljonscommandoposten in Ekeris en Leusbroek ).
Inderdaad was men versterkt met een sectie van 8 MC ( dat zal de door u genoemde sectie zijn,omdat de 3 andere elders - bij de andere regimenten van de 8e divisie - waren ingedeeld ) maar het Stafwerk geeft geen uitsluitsel waar we deze sectie precies moeten zoeken. Waarschijnlijk in de z.g Hoofdweerstandsstrook, d.w.z het gebied van frontlijn tot stoplijn, want in de voorposten bevond zich een ander onderdeel met zware mitrailleurs.
Bij 21 RI heeft zich tijdens de meioorlog weinig opzienbarends afgespeeld,omdat de Duitsers dit stellinggedeelte ( en trouwens vrijwel het complete stellinggebied van het IVe Legerkoprs ) in hoofdzaak met rust hebben gelaten. Wel is op 12 mei een afdeling in de voorposten van 21 RI tijdens het afbranden vanbospercelen om beter schootsveld te krijgen door een Duitse patrouille overvallen en gevangen genomen, maar daarna heeft zich geen contact met de Duitsers meer voorgedaan.
Voor de stelling bevond zich bovendien een vrij brede inundatie.
Er is op 12 mei enige ongerustheid ontstaan als gevolg van het uitzonderlijk lage peil van de inundatie op sommige plekken die daardoor droog kwamen te staan. Er is aan sabotage gedacht, maar in elk geval werd in de avond alweer stijging van het water gemeld.
In de loop van de 13e mei zijn als gevolg van het algemeen bevel tot ontruiming van de ( inmiddels bij Rhenen doorbroken ) Grebbelinie de secties van 8 MC teruggetrokken met de regimenten, waarbij ze waren ingedeeld.
21 RI is daarbij volgens plan terechtgekomen in de stad Utrecht (na een terugtocht vanaf de de Treekerweg en vervolgens via de zuidrand van Leusderheide, Huis ter Heide en Zeist )en kreeg daar het vak van de z.g Groep - Utrecht te bezetten tussen ( maar niet met inbegrip van ) de forten Rhijnauwen en Vechten. In de practijk bezette het 1e bataljon het fort Vechten echter wel ( hetis niet meer tot een aflossing door een ander bataljon gekomen ) en nam het 2e bataljon posities in tussen Vechten en het fort Rhijnauwen. De commandopost van 21 RI werd gevestigd in Oud Amelisweerd. Er is geen enkele aanwijzing dat zich de bedoelde sectie 8 MC op dat moment niet meer bij 21 RI bevond.
Het Stafwerk vertelt nog dat deze troepen ( wat ook voor andere onderdelen zal hebben gegolden ) uiterst ongelukkig waren met de stellingen zoals ze die in dit Oostfront van de vesting Holland ( waar al maandenlang niets meer aan was gedaan toen eenmaal was besloten van de Grebbelinie de hoofdstelling te maken ), niets was afgewerkt, de kazematten waren door allerlei redenen onbruikbaar, het schootsveld was niet opgeruimd en de inundatie nog niet zichtbaar. De troep oogde, zoals wordt gesteld, " vermoeid en vooral ook moedeloos ".
In de hierboven genoemde posities bevond men zich bij de capitulatie nog en de bedoelde sectie van 8 MC naar alle waarschijnlijkheid ook.
Voor nadere informatie kunt u zich het beste richten tot het NIMH in Den Haag ( nimh@mindef.nl )en vragen naar een ( mogelijk ) verslag of rapport van luitenant D.J Commijs ( de commandant van 8 MC )en/of van de sectiecommandant van de bedoelde 2e sectie ( ik heb zijn naam helaas niet kunnen achterhalen ).
» Deze reactie is geplaatst op 31 oktober 2007 15:06

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554