Discussiegroep

Onderwerp: soldaat H.B. Regelink

Totaal berichten: 1
2.684 keer gelezen
2 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Familie- en veteranenzaken
Hij is inmiddels al wat jaren overleden, maar het heeft mij nooit los gelaten.
Mijn vader heeft gevochten op de Grebbeberg en alhoewel ik tijdens zijn leven diverse keren heb geprobeerd iets aan de weet te komen, heeft hij zijn leven zijn toch al niet zo spraakzame mond gehouden. Als ik hem wat vroeg en later ook mijn echtgenoot, dan reageerde hij totaal niet.
Ik heb begrepen dat dit bij meer mannen voor kwam die daar hebben gestreden.
Hij is ook gekazaneerd geweest in Noordholland, want daar heeft hij mijn moeder ontmoet.
Mijn vraag is dus simpel..
Wie kent Hermanus Bernardus Regelink, geboren in Dremt, gemeente Hummelo en Keppel.
Hij was in die tijd slager van beroep. Ik heb uit deze site(die ik net heb ontdekt) begrepen dat ik zijn onderdeel kan achterhalen, maar ik wil graag iets van hem weten uit die tijd.

Als u wilt reageren, met vriendelijke dank,
» Dit bericht is geplaatst op 6 januari 2008 15:12
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
De naam van uw vader komt helaas in ons archief niet voor.
Dat is niet zo vreemd, want lijsten met namen van militairen uit de lagere rangen zijn destijds niet overgeleverd op een enkele uitzondering na. Deze categorie wordt ook in verslagen en rapporten maar weinig genoemd.
De persoonlijke informatie die u zoekt zou dan ook moeten komen van medestrijders van destijds, maar dat is ( hoewel wij nog meerdere vraaggesprekken per jaar hebben ) zolangzamerhand een uitstervende generatie.
Misschien meldt zich hier iemand, maar de kans daarop is maar zeer klein.

U kunt inderdaad het onderdeel achterhalen via DARIC, maar veel meer dan het z.g stamregiment levert dat meestal niet op.
En dat is wat weinig om er echt op voort te kunnen borduren.
Je zou dan minstens op de hoogte moeten zijn van het bataljon of, nog beter , de compagnie of sectie.

Dat regiment kunt u overigens ook wel via ons krijgen, indien u kunt zeggen waar uw vader en moeder elkaar hebben ontmoet. De depots van b.v zowel 8 RI als 19 RI ( deze regimenten droegen de hoofdlast van de Slag om de Grebbeberg )zijn na het begin van de mobilisatie naar Noordholland verplaatst, naar Bussum en Westfriesland.
Indien u de plaats kunt noemen kunnen we althans dit wel oplossen.
Dan staat zijn deelname aan de slag om de Grebbeberg, waaraan we natuurlijk niet twijfelen, ook officieel wel vast.


Het verschijnsel dat oudstrijders weinig hebben willen loslaten over hun belevenissen van destijds komt inderdaad opvallend veel voor. In een aantal gevallen hebben we nog iets tot soms vrij veel kunnen reconstrueren, maar op dat met wat succes te kunnen doen hebben we wat meer gegevens nodig.
» Deze reactie is geplaatst op 6 januari 2008 16:32
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik heb mijn gegevens nog eens doorgenomen en zo op het oog zijn er 2
mogelijkheden, indien uw vader en moeder elkaar inderdaad, zoals u inmiddels schreef, in de omgeving van
Bovenkarspel hebben leren kennen.

1.
In Hoorn en Zwaag was het 19e depot bataljon gelegerd. Hier vond tijdens de
mobilisatie ( in vredestijd zou dit Arnhem zijn geweest ) de opleiding
plaats van militairen van 19 RI ( RI = regiment infanterie ). Dit regiment
was in zijn totaliteit betrokken bij de
Slag om de Grebbeberg.
2.
In Medemblik en Enkhuizen ( in vredestijd zou dit Nijmegen zijn geweest )
was het 11e depot bataljon gelegerd, waar militairen van 11 RI werden
opgeleid. Ook van dit regiment hebben bepaalde onderdelen deelgenomen aan de
slag om de Grebbeberg.

Op grond van het feit dat Bovenkarspel in beide gevallen dichtbij lag komen
beide mogelijkheden in aanmerking.

Ik weet niet of we dit helemaal gaan oplossen, maar in elk geval kunnen we
een stuk(je) verder komen.
U zou dan de z.g MILITAIRE STAAT VAN DIENST van uw vader moeten opvragen
bij DARIC.
Dat levert minimaal zijn stamregiment ( ik neem dus aan 19 RI of 11 RI ) en
mogelijk meer, zoals mutaties daarna.. U zou dan extra kunnen/moeten vragen
om zijn bataljon en compagnie. Soms hebben ze dat, vaak ook niet. Kwaad kan
het sowieso niet.
Hierbij het adres en wat aanvullende informatie:

DCDI info
Postadres
MPC 58B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

Informatie
Telefoon: 070 - 31 68701
Fax: 070 - 31 68687
E-mail: dcdipost@mindef.nl

Uw verzoek moet schriftelijk ( per brief ) worden ingediend, de
beantwoording zal enkele weken vergen.
Er moet wel een afschrift/kopie van uw paspoort mee en en bewijs van
overlijden van de betrokkene ( mag ook een rouwkaart zijn ).
» Deze reactie is geplaatst op 8 januari 2008 11:09

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554