Discussiegroep

Onderwerp: Info gezocht Ferdinand van der Sluijs

Totaal berichten: 1
4.336 keer gelezen
2 reacties
Categorie: Gezocht...
Ik ben op zoek naar info betrefd mijn opa Ferdinand van der Sluijs geb.
24-01-1917 te Den bosch net voor de oorlog zat hij bij de marine later bij de stoot troepen.
Zie de fotos helemaal knielend rechts + foto alleen met Hemmbrug
Kan iemand mij vertellen waar de fotos gemaakt zijn. ik denk een schietbaan en eventueel het onderdeel.

» Dit bericht is geplaatst op 24 januari 2008 13:11
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
In ons archief komt de naam van uw grootvader niet voor en zonder verdere gegevens is hij ook moeilijk op te sporen. Wij raden u daarom aan allereerst contact op te nemen met DARIC voor de Militaire staat van Dienst van uw grootvader. Dat zal in elk geval een aantal gegevens opleveren.Hierbij de adresgegevens van DARIC:

DCDI info
Postadres
MPC 58B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

Informatie
Telefoon: 070 - 31 68701
Fax: 070 - 31 68687
E-mail: dcdipost@mindef.nl

Uw verzoek moet schriftelijk ( niet per e-mail dus ) worden ingediend, de beantwoording zal enkele weken vergen.
Meegestuurd dienen te worden: een kopie van uw paspoort en een bewijs van overklijden van uw grootvader ( mag ook een rouwkaart zijn of advertentie ).
Misschien zijn ze tegenwoordig al iets makkelijker.
» Deze reactie is geplaatst op 24 januari 2008 13:26
Totaal berichten: 1
Mijn vader (Nico Stolk) staat op dezelfde foto. Ook knielend (derde van links)

Mijn vader en Fred waren bevriend. Er zijn nog wel enkele foto's in mijn bezit waar zij samen op staan. Ook herinner ik mij dat Fred en zijn gezin wel eens bij ons op bezoek zijn geweest. Heel vagelijk herinner ik mij ook dat wij wel eens op tegenbezoek in Den Bosch zijn geweest. Pas vandaag kwam ik deze bekende foto tegen vandaar de late reactie. Wilt u meer weten dan hoor ik het wel.
» Deze reactie is geplaatst op 4 mei 2014 19:45

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554