Discussiegroep

Onderwerp: Cees Verhagen

Totaal berichten: 1
3.428 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Stichting De Greb
Onlangs bracht ik een bezoek aan de erebegraafplaats de Grebbenber.
Op een foto zag ik mijn vader lijken van gesneuvelden soldaten bergen.
Hij heeft het er ooit eens even over gehad, maar daar bleef het ook bij.
Het was dan ook een verrassing hem te zien op een van uw foto,s.
Heeft u nadere informatie over de mensen die de lijken moesten bergen, want volgens mijn vader was hij namelijk verplicht om het te doen van de duitsers.
Mijn vader woonde toen in leersum.

Groeten Louis Verhagen.
» Dit bericht is geplaatst op 29 januari 2008 15:49
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik kan over deze kwestie het volgende mededelen.
In de late avond en nacht van de 15e mei is in Arnhem gezocht naar hulpkrachten/vrijwilligers die bereid waren om gewonden bij de Grebbeberg op te sporen en de doden te begraven.Daarbij verzamelden zich dokters, Rode Kruis - helpers, burgerwachten en voortrekkers van de Padvinderij. Het geheel stond onder leiding van een predikant ( ds. Keurs ) en een priester ( kapelaan Smeulders ). Op de 16e mei in alle vroegte kwamen men op de Grebbeberg aan. Daar trof men een groep Duitse soldaten aan ( onder kapitein/Hauptmann Lessmann ) en een GROEP BURGERS UIT DE OMGEVING VAN RHENEN ( Elst wordt genoemd, maar er zullen mogelijk ook wel mensen uit Leersum bij geweest zijn ), die aan het werk waren GEZET ( door de Duitsers neem ik aan en zeker niet vrijwillig ). Ook Nederlandse krijgsgevangenen zijn er in een wat later stadium bij betrokken.
Het ging toen om het bijeen brengen en identificeren van de gesneuvelden,
wat in de avond van de 20e mei kon worden afgesloten.
En om op uw eigenlijke vraag terug te komen: een groep Nederlanders is vrijwillig naar de Grebbeberg vertrokken, maar anderen zijn zeker gedwongen om te helpen met het bijeenbrengen en ter aarde bestellen van de gesneuvelden.
Naar gewonden was op de 15e mei al gezocht, dus nog voor de Arnhemse groep het slagveld had bereikt. Toen waren ook de meeste Duitse gesneuvelden al weggevoerd, slechts een minderheid is in eerste instantie op het Erekerkhof begraven.
» Deze reactie is geplaatst op 30 januari 2008 13:00

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554