Discussiegroep

Onderwerp: dienstplichtig soldaat Jan van Lagen

Totaal berichten: 2
3.557 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Gezocht...
Wie kan mij helpen aan info omtrent dhr Jan van Lagen, dienstplichtig militair a/d Grebbeberg mei 1940, geb juli 1920 te Wekerom (gem Ede) overl dec 2005 te Wekerom op de leeftijd van 85 jaar
Jan is naar alle waarschijnlijkheid na de oorlogsdagen belast geweest met identifictatie en begraven van gesneuvelden op de Grebbeberg bij Rhenen.
Alle info is welkom
» Dit bericht is geplaatst op 4 februari 2008 10:20
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Persoonlijke informatie over Van Lagen hebben we helaas niet.
In zo'n geval adviseren wij altijd contact te zoeken met DARIC en te vragen om de Militaire Staat van Dienst van de betrokken militair.
Dat levert in elk geval een aantal gegevens op.
Hieronder de adresgegevens:

DCDI info
Postadres
MPC 58B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

Informatie
Telefoon: 070 - 31 68701
Fax: 070 - 31 68687
E-mail: dcdipost@mindef.nl

Uw verzoek moet schriftelijk ( geen e-mail dus ) worden ingediend, de beantwoording zal enkele weken vergen.
U dient een kopie van uw paspoort en een bewijs van overlijden ( mag ook een rouwkaart of advertentie zijn ) van de betrokkene mee te sturen.
» Deze reactie is geplaatst op 4 februari 2008 23:51

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554