Discussiegroep

Onderwerp: Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt 'in ere hersteld'

(redactie)
Totaal berichten: 2.110
2.846 keer gelezen
Categorie: Overig Mei 1940
Maandag 11 februari 2008 is het Pact van Rijnauwen getekend door de ministers Plasterk en Verburg enerzijds en bestuurders van vijf provincies [Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Brabant en Gelderland]. Het Pact bepaalt dat meer dan 150 renovatie en onderhoudsprojecten [meer dan 200 objecten] ter waarde van in totaal 150 miljoen euro zullen worden uitgevoerd om de Nieuwe Hollandse Linie als cultureel erfgoed te behouden en daar waar mogelijk te herstellen en te ontsluiten.

Het plan bevat een verregaande ontsluitingsontwikkeling van liniesectoren, zodat bezoekers middels nieuwe en verbeterde wandel- en fietspaden de objecten beter kunnen benaderen en bezoeken. Cultuur, historie, natuur en recreatie gaan hand in hand in dit ambitieuze project.

De Stichting de Greb, zelf ook betrokken bij initiatieven tot een vergelijkbaar project ten aanzien van de Grebbelinie, is zeer verheugd met dit fantastische besluit van de Regering. Het toont aan dat de aandacht en interesse voor oude defensiewerken niet alleen door een selecte groep geinteresseerden en hobbyisten wordt gedeeld, maar - hand in hand met natuur, cultuur en recreatie - een veel groter deel van onze samenleving zal kunnen gaan betrekken bij onze cultuur en historie.

Diverse collega stichtingen hebben aan dit initiatief belangrijk bijgedragen. Onze felicitaties en ons respect gaan naar die collega organisaties uit.

In 2011 moet het ambitieuze Pact tot haar volle wasdom zijn gekomen. We kijken ernaar uit!
» Dit bericht is geplaatst op 12 februari 2008 00:16

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554