Discussiegroep

Onderwerp: Wie kan mij meer vertellen over soldaat Gert Fukking

Totaal berichten: 5
4.433 keer gelezen
5 reacties
Categorie: Gezocht...
Ik heb vorige week voor het eerst kennis genomen van het bestaan van deze website, waarmee voor mij een nieuwe informatiebron is ontstaan.Hoewel ik in de loop der jaren een redelijk beeld heb gekregen van de omstandigheden waaronder mijn vader als 20-jarig soldaat aan de slag om de Grebbeberg heeft deelgenomen, ben ik nog steeds bezig om hierover een nog beter beeld te verkrijgen.
Mijn vader was afkomstig uit Varsseveld (Achterhoek) en is in 1995 overleden.
In de jaren 70 en 80 zijn we regelmatig met hem op de Grebbeberg geweest en hebben we zijn stelling bezocht en de hele stoplijn afgelopen naar de Rijn. Zijn stelling was in de stoplijn ter hoogte van de Heimersteinse laan? Zover ik mij kan herinneren was hij geplaatst bij 3-II-8RI. Aan de hand van de gedetailleerde stafkaarten met daarop de stellingen van de diverse eenheden veronderstel ik dat hij behoorde tot de 4e sectie van 3-II-8RI(de 1e, 2e en 3e secties waren noordelijker gelegen). Ik heb hem vaak horen praten over kameraden in de sectie, waaronder Max Bouwman uit Wamel en Harmsen, na de oorlog woonachtig in Doornenburg.
Na de capitulatie is hij afgevoerd naar krijgsgevangenkamp Neubrandenburg, van waaruit hij tewerk werd gesteld aan de spoorlijn bij Rostock. Na 6 weken is hij uit krijgsgevangenkamp teruggekeerd. In 1991 zijn we samen 3 dagen naar Neubrandenburg gereisd en hebben daar het krijgsgevangenkamp bezocht, waarbij de barakken, de omheining en de wachttoren op dat moment nog volledig intact waren.Ook hebben we een bezoek gebracht aan het Gedenkmahl Funfeichen, waar zich massagraven bevinden van bezweken krijgsgevangenen, waaronder veel Russen, maar ook velen uit West-Europa. Van dit bezoek heb ik nog wat videobeelden, waarvan de kwaliteit echter verre van optimaal is. Mogelijk zijn er mensen die via de discussiegroep mij aanvullende informatie of zelfs foto's kunnen geven om het beeld van mijn vader verder te kunnen uitbreiden.
» Dit bericht is geplaatst op 19 februari 2008 17:16
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Als je kijkt op kaart C4 ( Stafwerk Veldleger ) blijkt dat de 4e sectie van 3 - II - 8 RI juist het NOORDELIJKST ( in vak MC - II ) was gelegen.
Het dichtst bij de Heimersteinse Laan lag de 1e sectie van 3 - II - 8 RI.
Commandant van de 4e sectie was overigens sergeant Dijkman.
Misschien een aanknopingspunt?
» Deze reactie is geplaatst op 19 februari 2008 17:41
Totaal berichten: 5
Dank voor uw reactie en ik zie op kaart C4 nu ook duidelijk dat de 4e sectie van 3-II-8RI het meest noordelijkst gelegen was in vak MC-II.
Uit onze bezoeken met mijn vader aan de stoplijn gaf hij aan dat hij ter hoogte van de Heimersteinselaan in een stelling zat.
Als ik kijk naar de kaarten C9 en C11 (Stafwerk Veldleger)waarop de toestand van IV Div 12 mei 23.00 resp. toestand van IV Div 13 mei in de ochtend, dan zie ik dat ter hoogte van de Heimersteinselaan aan de noordelijke kant een stelling wordt bezet door 3 delen van verschillende eenheden voorzien van een accolade die verwijst naar de stelling.
Ik kan ontcijferen dat hierbij gaat om:
C.gr ?e S 3-II-8RI
3e S 2-III-8RI
1e II-19RI

Op basis hiervan was mijn aanname dat het om de 4e sectie 3-II-8RI ging omdat ik niet de stelling van de 4e sectie het meest noordelijkst in vak MC-II had gezien. Een andere mogelijk is dat hij toch niet bij 3-II-8RI was ingedeeld maar bij 2-III-8RI en in dat geval de 3e sectie.

Ik heb overigens bij het Ministerie van Defensie een verzoek gedaan om de stamgegevens en rnr van mijn vader. Mogelijk dat daaruit blijkt bij welke eenheid hij was ingedeeld.
» Deze reactie is geplaatst op 20 februari 2008 16:34
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Dat " C " slaat op kapitein Hakkert van 3 - II - 8 RI, die had deelgenomen aan de tegenstoot van Jacometti en die, na het mislukken daarvan, niet was teruggekeerd naar zijn igen commandopost, maar was blijven hangen in de stelling van 3 - 2 - III - 8 RI aan de Heimersteinse Laan ter hoogte van de roggeakker.
Die stelling is in de loop van de late middag en avond van de 12e mei (prop )vol gelopen. Behalve de onderdelen van 3 - II - 8 RI, die aan de tegenstoot ( zie boven ) hadden deelgenomen en waren teruggeslagen bevonden zich daar ( behalve de oorspronkelijke bezetting ) ook militairen van 1 - II - 19 RI en een sectie MC van dat bataljon. Ook zij zochten na een paar mislukte pogingen om een tegenstoot uit te voeren een toevlucht in deze stelling.

Het is inderdaad heel aannemelijk dat uw vader tot 2 - III - 8 RI behoorde. Die plek bij de Heimersteinse Laan zou dan zijn normale stelling zijn geweest, die hij zelf had helpen aanleggen en die dus ook makkelijker terug te vinden was. Het is logisch dat je daar naar zoekt, als je later nog eens op het slagveld rondloopt.
Dan is er nog een ander punt.
Als uw vader al behoorde bij 3 - II - 8 RI, dan zou hij, om in de stelling van de 3e sectie van 2 - III terecht te komen, ook aan de tetgenstoot van Jacometti deelgenomen moeten hebben. De militairen van 3 - II, die daarbij aanwezig waren behoorden tot de commandogroep van 3 - II en 2 groepen van de 3e sectie. Uw vader heeft in elk geval nooit behoord tot de 4e sectie, dan zou hij namelijk nooit bij de Heimersteinse Laan zijn beland. Dat kon alleen via de bovengenoemde groepen.
De kans op 2 - III - 8 RI lijkt me daarom sterk aanwezig.

Of een aanvraag bij Defensie ook compagnie en sectie oplevert waag ik te betwijfelen. Hoewel ik het al wel een enkele maal heb meegemaakt.
» Deze reactie is geplaatst op 20 februari 2008 17:18
Totaal berichten: 1
In mijn verdere zoektocht heb ik van Defensie de staat van dienst van mijn vader toegezonden gekregen met de volgende info:
Gerrit Willem Fukking geboren 17 december 1919 te Wisch
registratienummer 19.12.17.060.
Ingelijfd als gewoon dienstplichtige van de lichting 1939 uit de gemeente Wisch onder nummer 21 m.i.v. 11 april 1939.
in Duits krijgsgevangenschap op 15 mei 1940
uit Duits krijgsgevangenschap op 15 juni 1940
groot verlof m.i.v. 16 juni 1940
ontslagen wegens diensteindiging m.i.v. 1 oktober 1954.

Recentelijk kwam in het bezit van een foto uit de periode dat de stellingen werden aangelegd. Hierop staat mijn vader met 17 collega's, waaronder m.i. ook een of meerdere onderofficieren. Hopelijk kan deze foto geplaatst worden en kan iemand mij helpen aan het herkennen van enkele personen tot welk bataljon, compagnie en peloton mijn vader behoorde.
Mijn vader is de geknielde persoon links op de foto.

» Deze reactie is geplaatst op 25 mei 2009 09:47
Totaal berichten: 1
De heer gw fukking geboren te varsseveld op 17 december 1919 is mijn opa!
» Deze reactie is geplaatst op 14 april 2012 09:58

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554