Discussiegroep

Onderwerp: 2-3-IV-15RI

Totaal berichten: 1
4.114 keer gelezen
6 reacties
Categorie: Gezocht...
L.S.,

Ik zoek informatie over IV-15R.I. welke is gevormd in april 1940 uit
19 Grensbataljon. IV-15R.I. was gelegerd in Woudenberg en stond onder bevel van de res. maj. Jansen uit Arnhem.
In de 2e sectie van de 3e compagnie van IV 15RI diende mijn vader, Johannes Bruggink (overl. in 1971) als dpl. militair (tamboer/hoornblazer). Zijn sectiecommandant was de res.elt H.T.M. Koenders uit Utrecht. Die is later op 14 mei 1940 in Rotterdam gesneuveld bij de verdediging van de Gem. Drinkwaterleiding in Kralingen door Duis granaatvuur.
De commandant van de 3e compagnie was de res. kapitein J. Gerritsen uit Enschede. IV-15RI was als divisiereserve bedoeld voor de IIe divisie.
Op 10 mei 1940 is IV-15 R.I. samen met IV-10 R.I.;11 R.I. en 11-C.Pag naar Rotterdam gezonden om een regiment te vormen onder C.-11 R.I. de lt. kol. Reeser. Vanaf 11 mei t/m 14 is IV 15RI ingezet geweest in Rotterdam.
2-3-IV 15R.I. diende met de R'damse Burgerwacht en Mariniers bij de Drinkwaterleiding aan de oostzijde van de Maas in Kralingen(oa.beschietingen op sleepboten met st. pag van 11C.-pag o.b.v. de kap. Van Prehn) Hier sneuvelde op 14 mei ook de eerder genoemde sectiecdt. de elt. Koenders.
Het commando over de sectie is toen overgenomen door de dpl. sgt. M. Hoek uit Apeldoorn.
Ik heb tot in detail de belevenissen van mijn vader kunnen reconstrueren a.d.h. van gevechtsverslagen, stafwerken, etc. Ik ben ook ter plekke geweest om te kijken.
Maar ik ben op zoek naar ooggetuigen die destijds in 2-3-IV 15RI hebben gediend en wellicht mijn vader hebben gekend. Wie kan mij verder helpen? Foto's zijn ook welkom.
» Dit bericht is geplaatst op 10 maart 2008 22:30
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Jammer, ik had u alleen de kennis over IV - 15 RI kunnen bezorgen die u klaarblijkelijk al heeft. U kunt alleen maar hopen dat zich nog iemand voor u meldt. Helemaal onmogelijk is dat niet, maar het is intussen wel 68 jaar geleden. Wij spreken nog wel geregeld met oudstrijders, maar die hebben logischerwijs meer een relatie met de Grebbeberg en niet zozeer met de omgeving van Scherpenzeel ( of in dit speciale geval Rotterdam ).
» Deze reactie is geplaatst op 10 maart 2008 22:44
Totaal berichten: 1
Goede morgen,

Mijn naam is George Uilenbroek. Ik ben op zoek naar verslagen, rapporten etc over mijn grootvader W.H.M. Uilenbroek. Hij was Kapitein bij de vrijwilliger Burgerwacht in Rotterdam. Op 9 mei 1940 kreeg hij de opdracht om met een mobiel vendel (ca 20 man) het waterbedrijf te Kralingen te bewaken. Kunt U mij wat informatie geven hoe verder ?

Vrgr,
George Uilenbroek
» Deze reactie is geplaatst op 27 april 2012 11:45
Totaal berichten: 1.340
De kapitein Uilenbroek kwam als enige lid van de burgerwacht - bij mijn weten - om tijdens de strijd om Rotterdam. Kort na het middaguur, vlak voor het bombardement, van de 14e mei, ging hij met de sergeant der BW Arie Smit en de burgerchauffeur Otto Stoffels naar Kralingen om wapens en munitie bij burgerwachtleden op te halen en in te nemen. Toen er in de Lambertusstraat een bovenwoning was bezocht, kwam de bomaanval. Een bom detoneerde vlak naast of zelfs op de woning waar de kapitein en de sergeant net weer ingeschoten waren toen het gefluit der bommen klonk. Een muur stortte in. Een grote brok steen raakte de kapitein, die tevens bekneld raakte. Hij bloedde hevig aan het hoofd en uit zijn mond. De naast hem liggende, licht verwonde sergeant en chauffeur konden kort nadien niet anders dan de dood vaststellen. De kapitein zou later in een massagraf terecht komen op Crooswijk, dat uiteindelijk werd geruimd. Hij wordt daarom gememoreerd op het monument voor gevallenen zonder graf.

In het archief van het NIMH is een dossier (voorheen 481/13) met het burgerverslag van het Mobiele Vendel, geschreven door de toenmalige 1e lt der BW Voogt.

Boeiender zijn de verslagen van de sergeant Smit en de burgerchauffeur Stoffels, die volgens mij in het Rotterdamse stadsarchief zitten. Die beschrijven ook de tocht naar Kralingen. Ze zijn gedeeltelijk te lezen in het overigens historisch gezien weinig verheffende "Rotterdam werd verraden" van wijlen Loek Elfferich, pagina's 87-89.

Ik zal voor u de betreffende bladzijden en het verslag scannen in pdf en aan de heer Groenman toesturen. Hij kan u dan van deze gegevens voorzien.
» Deze reactie is geplaatst op 27 april 2012 13:17
Totaal berichten: 1
LS,
Mijn vader Gerrit Antonius Jeurnink (5-02-1908) heeft weinig verteld over zijn oorlogsdagen in Rotterdam. Wat ik wel weet is dat hij na te zijn gemobiliseerd in aug 1939 hij bij de grensbewaking in Aalten zat. Op 7 april 1940 werd hij overgebracht naar Woudenberg (dpl korporaal detachement B, TBV Veldpsot 11). Op 11 mei ging hij van Woudenberg naar Rotterdam.
Ik vermoed dat hij onderdeel was IV-15.RI. Kunt u dat bevestigen? En tot welke sectie en compagnie behoorde hij? Is er een oorlogsverslag van die compagnie beschikbaar?

Veel vragen, maar misschien kunt u mij op weg helpen.
» Deze reactie is geplaatst op 23 maart 2014 22:30
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik neem aan dat uw vader ( van wie wij verder geen gegevens hebben ) in april l940 is verplaatst met 2 - 19 GB naar de Grebbelinie en daar is ingedeeld bij het nieuw-gevormde IV - 15 RI.
Compagnie en sectie zijn voor ons niet na te gaan.Mogelijk kunnen ze dat achterhalen bij IVENT ( zie voor adres-gegevens en hoe te handelen hun website ).U moet dan vragen om/naar de Militaire Staat van Dienst van uw vader. Vraag wel specifiek naar het preciese onderdeel in mei 1940. Soms heeft IVENT die kennis wel, soms ook niet.
Wat betreft verslagen: er zijn bij het NIMH verslagen beschikbaar van alle 3 de tirailleur-compagnieen van IV - 15 RI. Van de 1e compagnie onder catalogusdnummer 505027 ( kapitein Jacobs ), van de 2e compagnie onder catalogusnummer 505028 ( kapitein Butin Bik ) en van de 3e compagnie onder catalogusnummer 505028d ( res.kapitein Gerritsen ). Daarnaast is er nog een verslag van de 1e sectie van de 3e compagnie onder catalogusnummer 505028b. Een verslag van de MC - IV - 15 RI ontbreekt. Wel is er een verslag aanwezig van majoor A.F.H Jansen, commandant van IV - 15 RI ( catalogusnummer 505026 )
U kunt het NIMH ( voor adresgegevens zie hun website ) vragen ze op te sturen, al is de kans groot dat ze U verzoeken ze ter plaatse te komen inzien.
» Deze reactie is geplaatst op 24 maart 2014 01:49
Totaal berichten: 2.109
Hajo, van de drie "4e bataljons" die uit grenstroepen werden gevormd is bekend dat ze juist MC-loos waren. IV-15.RI bestond dus slechts uit drie tirailleurcompagnie├źn. Overigens was wel anderhalve sectie PAG aan ze toegevoegd toen ze naar Rotterdam verplaatsten.

Van dit bataljon bezit ik de handvol verslagen die er zijn. Ze zijn bescheiden en er wordt vooral gesproken over de 1e sectie 3-IV die bij de Waterleidingbedrijf-stelling participeerde, waarvan de sectiecommandant lt Koenders sneuvelde.

Ook de GS beklaagde zich over de zwakke verslaglegging bij IV-15.RI. Tevens bevatten de verslagen nauwelijks namen, zijn ze op hoofdlijnen geschreven. Men kan er een impressie van gebeurtenissen uit opmaken, maar zonder nadere gegevens of gebeurtenissen, nimmer zeggen om welke van de compagnie├źn, laat staan secties het gaat bij korporaal Jeurnink.

Ik stuur Hajo een bataljonsverslag. Hij zal dat dan aan de betreffende vragensteller kunnen doorsturen.
» Deze reactie is geplaatst op 24 maart 2014 14:09

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554