Discussiegroep

Onderwerp: Vindplaats W.T. Kooper

Totaal berichten: 2
3.602 keer gelezen
3 reacties
Categorie: Gezocht...
Mijn naam is Sebastiaan Kooper, en ik ben de kleinzoon van W.T. Kooper (M.C.III-11RI ).
Nu las ik bij de notitie die in het register staat van mijn grootvader, dat zijn lichaam ( volgens rapport Sellies/verhoeven ) pas gevonden zou zijn op 09-juni-1940.
Mijn grootvader is gesneuveld op 13-05-1940.

Het lijkt mij een vrij lange tijd voordat zijn lichaam werd gevonden.
Kan mij iemand mischien meer informatie verschaffen.

Bij voorbaat dank.

S.J.W. Kooper
» Dit bericht is geplaatst op 10 april 2008 23:50
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Uw grootvader is absoluut niet de enige geweest waarvan lichaam pas na enkele weken is gevonden. Voor dat niet eerder vinden kunnen allerlei mogelijke redenen worden bedacht. Het kan b.v samenhangen met het feit dat iemand half verscholen onder het zand heeft gelegen of met de manier waarop iemand is omgekomen. Denk b.v aan een granaat in plaats van een kogel. Mogelijk zijn sommige gesneuvelden daardoor in eerste instantie niet gevonden. Sommige gesneuvelden zijn absoluut ook later gevonden omdat ze verder van het centrale deel van de Grebbeberg lagen. In het geval van uw grootvader zal dat laatste trouwens nauwelijks een rol hebben gespeeld, hij werd gevonden in het Grebbebos zo'n 100 meter zuid-west van Hotel de Grebbeberg. Een echt bevredigend antwoord op uw vraag zal denk ik niet meer te geven zijn.
» Deze reactie is geplaatst op 11 april 2008 00:36
Totaal berichten: 2
Bedankt voor uw snelle reactie. Bij mij rijst nu de vraag hoe heeft men kunnen bepalen dat de sterfdatum van mijn grootvader 13-05-1940 is?

Is het mogelijk dat hij vermist werd vanaf 13 mei?

Mijn volgende vraag is, of het mogelijk is dit "rapport Sellies/Verhoeven " in te zien.

Met vriendelijke groet,


S.J.W. Kooper.
» Deze reactie is geplaatst op 11 april 2008 18:02
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Wat uw eerste vraag aangaat: dat zal inderdaad de oorzaak zijn.
Wat betreft uw tweede vraag: over de volledige rapporten van Sellies beschikken wij ( nog? ) niet, maar u kunt uw licht opsteken bij het Rode Kruis. De noodzakelijke contactgegevens stuur ik u morgen ( zaterdag ) prive.
» Deze reactie is geplaatst op 12 april 2008 00:07

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554