Discussiegroep

Onderwerp: Info gezocht omtrent H.P.C. van den Berg

Totaal berichten: 1
4.188 keer gelezen
3 reacties
Categorie: Gezocht...
Ik ben sinds kort in het bezit van het oorlogszakboekje van mijn Opa. Derhalve is mijn interesse gewekt waar hij gedurende de meidagen van 1940 heeft gezeten. volgens mijn vader is dit op of rond de Grebbelinie geweest. Tevens zit in het oorlogszakboekje een intact metalen registratieplaatje.

Dit zijn de mij bekende gegevens.

Hendrik Pieter Cornelis van den Berg
Geboren op 23 februari 1904
Rang GD
Lichting 1924 5e Regiment Infanterie RegII N8

Op het plaatje staan uiteraard mijn opa's naam en geboortedatum en regiment maar ook het volgende nummer. 19781
Ook weet ik dat hij een aantal maanden krijgsgevangen is geweest, en zit er in het oorlogszakboekje een BEWIJS VAN INLEVERING VAN RIJKSGOEDEREN. Dit zou mijn opa hebben gedaan op 19 augustus 1940 te Bussum. Volgens mijn vader is dit ook ongeveer de periode dat mijn opa gevangen heeft gezeten.

Alvast dank voor de te nemen moeite
» Dit bericht is geplaatst op 11 april 2008 14:11
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Uw grootvader komt in ons archief niet voor.
Persoonlijke informatie kan ik u dus niet geven.
Toch laat zich uit wat u schrijft wel wat afleiden.

Er zijn 2 mogelijkheden:

a) hij behoorde in mei 1940 tot het 5e regiment infanterie.
Dit betekent dat hij was gelegerd in de directe omgeving van Amersfoort
in het noordelijk deel van de Grebbelinie.
In die frontsector is relatief weinig gebeurd.
b) Hij behoorde in de meidagen tot 29 RI.
29 RI was namelijk het oorlogsregiment van 5 RI, d.w.z dat daarin de
oudere lichtingen van 5 RI waren ondergebracht. Gezien het geboortejaar
van uw grootvader is dat zeker een belangrijke optie. Hij zou dan hebben
deelgenomen aan de tegenaanval bij de Grebbeberg, die de Duitsers weer
van de berg af moest werpen.
berg af moest werpen.

De kans dat hij bij 29 RI heeft gezeten is m.i ruim aanwezig door het feit dat hij in Duitse krijgsgevangenschap heeft gezeten. Bij 5 RI is de kans daarop zo goed als nul.

Om meer zekerheid te krijgen zoudt u de Militaire Staat van Dienst van uw grootvader kunnen opvragen bij DARIC. Dat levert in elk geval zijn stamregiment op. Dat hebben we inmiddels al ( 5 RI ), dus u zou ook moeten informeren waar hij in mei 1940 was ingedeeld. Soms kunnen ze dat nagaan, soms ook niet.

Hier de adresgegevens:

DICO INFO
Postadres: MPC 58 B
Postbus 20701
2500 ES / DEN HAAG
tel: 070 - 3168701

uw verzoek moet schriftelijk worden ingediend ( niet per e-mail ).
Meegestuurd moeten wordfen een kopie van uw paspoort en een bewijs van overlijden van uw grootvader ( dit mag b.v ook een rouwadvertentie zijn ).
Het antwoord zal enkele weken op zich laten wachten.
Stelt u zich daarna weer met ons in verbinding, dan bekijken we wat we kunnen doen.
De kans dat we hem met name genoemd in een verslag of rapport tegenkomen is overigens vrij klein. Zijn belevenissen ( globaal ) reconstrueren is eventueel ( afhankelijk van het antwoord dat u krijgt ) wel mogelijk..
» Deze reactie is geplaatst op 11 april 2008 15:22
Totaal berichten: 1
Beste mensen,
Ik ben op zoek naar informatie over Nicolaas Staal, geboren 30-12-1909 te Amsterdam. Komt hij in jullie archief voor? Staal vervulde zijn dienstplicht in 1929. Op 24-08-1939 werd hij gemobiliseerd. Hij kwam als sergeant terecht bij 3-1-5 RI. Op jullie site lees ik (als reactie op een vraag, 11-04-2008) dat 5 RI in de directe omgeving van Amersfoort in het noordelijk deel van de Grebbelinie lag. In die frontsector zou relatief weinig gebeurd zijn. Kunnen jullie mij zeggen waar ik meer informatie over 5 RI en in het bijzonder 3-1-5 RI kan vinden? Bij voorbaat dank voor jullie reactie!
» Deze reactie is geplaatst op 15 februari 2022 13:52
(redactie)
Totaal berichten: 225
Van de 3e compagnie van het eerste bataljon 5 RI (3-I-5 R.I.) heeft de commandant geen verslag gemaakt, althans dat is niet bij het NIMH beke4nd. Het verslag van de bataljonscommandant is dan the next best thing. https://proxy.archieven.nl/0/53E19E5E5D6046038DDE89D73C16E90C
» Deze reactie is geplaatst op 15 februari 2022 15:59

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554