Discussiegroep

Onderwerp: Grootvader PC Dekker - officier

Totaal berichten: 2
3.822 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Gezocht...
Pieter Cornelis Dekker (geb.tussen 1887 en 1895)was officier in het NL leger. Wij weten enkel dat hij (en zijn zoon Cornelis Pieter Dekker geb.rond 1918) tijdens de oorlog als krijgsgevangenen in Duitsland geinterneerd waren. Zij zijn eerst geruime tijd na de oorlog teruggekomen naar huis (bevrijd maar mogelijk ook geinterneerd door de Russen ?).

De andere zoon Franciscus Dekker (geb.1920 te Leiden) is in 1942 op een duits schip aangemonsterd en voor de zweedse kust van boord gesprongen.
Is daarna uit een zweeds kamp door de NL geheime dienst opgepikt en na een opleiding in Engeland als SOE agent boven Loosdrecht gedropt in de nadagen van de oorlog. Waarna hij in Amsterdam het verzet ondersteund heeft.

De vraag is : waar heeft grootvader PC Dekker geinterneerd gezeten tussen mei 1940 en 1947 ? En was zijn zoon CP Dekker zo mogelijk elders of bij grootvader geinterneerd ?

PS. Een PC Dekker was als majoor, de Commandant van het 1e Bataljon 46e Regiment Infanterie in mei 1940. Of dit mijn grootvader is, heb ik nog niet met zekerheid kunnen vaststellen.
» Dit bericht is geplaatst op 12 april 2008 18:24
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik heb wel voor u het geboortejaar van majoor P.C Dekker: 1889.
Hij was ook de enige Nederlandse officier met de naam Dekker gekoppeld aan die voorletters.
Dat zou moeten helpen de vraag of hij uw grootvader is op te lossen.
» Deze reactie is geplaatst op 13 april 2008 01:46
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Ik ga ervan uit dat P.C. Dekker dan een beroepsofficier was en de welbekende pacificatieverklaring niet heeft getekend. Dan is het verklaarbaar dat hij de gehele oorlog krijgsgevangen is gebleven. Dat heet overigens geen internering. Dat zou het zijn geweest als Nederland geen strijdende partij was geweest. Duitsers en Belgen werden bij ons in 1914-1918 bijvoorbeeld geinterneerd.

Overigens was het inderdaad zo dat de Sovjets weinig haast maakten met het repatriëren van Nederlandse burgers en militairen. Dat kwam door de houding van de Nederlandse regering. Het begon met een enorme laksheid na de bevrijding in het organiseren van repatriëringsacties, en daarna door de politieke verhoudingen. Hierdoor zijn vele Nederlandse gevangenen pas in 1946 of 1947 terug in Nederland gekomen. Een van de vele onverkwikkelijkheden na mei 1945 van onze eigen nieuwe bewindvoerders ...
» Deze reactie is geplaatst op 13 april 2008 02:33
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Mijn eerder gegeven geboortejaar blijkt toch niet juist te zijn.Klaarblijkelijk zat het Officiersboek 1940 er naast.
Het moet zijn 19 september 1890.
In 1948 woonde hij in Ede, Stationsweg 35.
Een en ander is ook op onze website te inden, gebuik de zoekfunctie (Dekker ).
» Deze reactie is geplaatst op 13 april 2008 09:22
Totaal berichten: 2
Geachte heer Groenman,
Hartelijk dank voor uw snelle reactie. Het woonadres in Ede is correct. Hier heb ik in de jaren '60 vele malen gelogeerd. Dus is hiermede met zekerheid vastgesteld dat mijn grootvader PC Dekker, de majoor en commandant van het 1e Bataljon 46 Regiment was tijdens het begin van de oorlog.
Voor de goede orde, wil ik u nog meedelen dat we hedenmorgen enkele oude krantartikelen uit 1947 van de Edesche Courant hebben teruggevonden, waarin mijn grootvader een feuilleton onder pseudoniem Peecee heeft geschreven, waarin hij onder de titel "Frits de Engelandvaarder" over de belevenissen van mijn vader F.Dekker verhaalt. Daaruit moeten wij opmaken dat grootvader en broer Cees (CP Dekker) in 1942 gevangen genomen zijn als lid van de O.D.
Uit het slotwoord van het feuilleton blijkt dat in Juni 1945 tijdens een verlof van F.Dekker vanuit Engeland, grootvader en broer hem ontmoet hebben in Nederland, hetgeen impliceert dat PC Dekker en CP Dekker uit krijgsgevangenschap gerepatrieerd moeten zijn geweest.
» Deze reactie is geplaatst op 13 april 2008 10:38

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554