Discussiegroep

Onderwerp: Het blad Wereld in Oorlog

Totaal berichten: 49
2.471 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Overig Mei 1940
In nr 5 van het blad Wereld in Oorlog staat een kort overzicht van 6 pagina's over de Grebbelinie wat te kort is om iets nieuws te bevatten maar wel met een foto die ik niet kende en een aantal moderne kleurenfoto's van nederlandse toenmalige soldaten (reanactment).
Meer interessant is het artikel "De Meidagen door Duitse Ogen" door Gerard Groeneveld met wel 14 voor mij onbekende foto's van de 17 die volgens het artikel door de gewone duitse militiar zijn genomen. Grebbeberg foto's zijn er maar twee (indentificatie van gevallenen) of misschien vier. Er zijn twee nederlandse kanonfoto's die wellicht op de berg genomen zijn.

Het blad is in de kiosk te verkrijgen voor 8,95 de mijne komt toevallig uit de AH.
» Dit bericht is geplaatst op 15 april 2008 15:45
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
Leuk te vermelden wellicht is dat het blad door de heren van STIWOT is geadopteerd en dat daarmee direct een kwaliteitsimpuls is gegeven. STIWOT is een organisatie die buitengewoon goed werk verricht voor de verspreiding van kennis inzake de krijgshistorie.

Wij hebben een artikel in voorbereiding voor de volgende editie. Als dit door de redactie van WIO wordt aanvaard dan zal in de volgende uitgave dus een aanzienlijk artikel van de hand van Hajo Groenman verschijnen.

Overigens is een ander interessant artikel in de huidige uitgave te vinden over de rol van de Propaganda Kompanie bij de gevechten in Nederland.
» Deze reactie is geplaatst op 16 april 2008 00:26

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554