Discussiegroep

Onderwerp: Info gezocht over Cornelis Hulst te Staphorst [19 R.I.]

Totaal berichten: 2
3.137 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Gezocht...
mijn opa Cornelis Hulst 19 RI, heeft in mei 1945 op de grebbelinie gezeten,
wie kan mijdaar wat meer over vertellen?
» Dit bericht is geplaatst op 21 april 2008 22:43
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Uw grootvader komt helaas niet in ons archief voor. Heel vreemd is dat niet, want A) zijn er vrijwel geen lijsten met namen uit de meidagen overgebleven en B) worden dienstplichtige militairen uit de lagere rangen maar spaarzaam in verslagen of rapporten genoemd.
Als uw grootvader was ingedeeld bij 19 RI, dan betekent dat wel dat hij betrokken moet zijn geweest bij de Slag om de Grebbeberg. In welke mate kan ik zonder verdere gegevens niet vaststellen.
Het 2e bataljon ( dat als divisiereserve was gelegerd in Rhenen tijdens de meidagen ) heeft het grootste aandeel in de gevechten gehad, de beide andere bataljons stonden opgesteld ten noorden van de Grebbeberg ( langs de inundatie ) en hebben een iets meer zijdelingse rol gespeeld.
Voor ons is niet te achterhalen tot welk bataljon hij behoorde, maar misschien kunt u dit via DARIC vernemen. U moet dan vragen om de militaire staat van dienst van uw grootvader. Dat levert dan in elk geval zijn stamregiment op ( wat we in dit geval natuurlijk al hebben, namelijk 19 RI ), maar soms ( u moet daar dab wel speciaal naar vragen ) meer, zoals het bataljon en soms zelfs de compagnie. Dan zijn de belevenissen natuurlijk veel makkelijker te reconstrueren.


Hieronder de adresgegevens:

.

DCDI info
Postadres
MPC 58B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

Informatie
Telefoon: 070 - 31 68701
Fax: 070 - 31 68687
E-mail: dcdipost@mindef.nl

Uw verzoek moet schriftelijk ( dus NIET per e-mail ) worden ingediend, de beantwoording zal enkele weken vergen.
Meegestuurd moeten worden een kopie van uw paspoort en een bewijs van het overlijden van uw vader ( dat mag ook een rouwkaart of advertentie zijn ).
Het is theoretisch natuurlijk nog steeds mogelijk dat zich iemand meldt met directe kennis van uw grootvader. Groot is die kans na bijna 70 jaar natuurijk niet meer.
» Deze reactie is geplaatst op 22 april 2008 09:46

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554