Discussiegroep

Onderwerp: h.j. de vries

Totaal berichten: 7
2.677 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Gezocht...
Geacht forum,
Reeds enkele keren heb ik een oproep geplaatst inzake informatie betreffende mijn oudoom Johannes Kuiper (MC III-19 RI). Mijn oudoom ligt begraven naast H.J. de Vries. Deze laatste wordt meerdere malen genoemd op de site, als zijnde geboren in Zuidwolde. Mijn oudoom is geboren in Zuidwolde en Hans de Vries is geboren in Rotterdam. Kan deze geboorteplaats op de site worden veranderd?
De verwisseling is naar alle waarschijnlijkheid gebaseerd op het boek "doodenwacht". Mogelijk zou er in dit boek sprake zijn van een persoonsverwisseling, maar uiteraard is dit laatste slechts gissen.
Graag uw reactie.
Vriendelijke groet,
Peter Kippers
» Dit bericht is geplaatst op 26 april 2008 01:45
(redactie)
Totaal berichten: 849
Mijn excuses. Ik heb deze correctie in uw eerdere berichten over het hoofd gezien. Ik zal het z.s.m. corrigeren.

Met vriendelijke groet,
» Deze reactie is geplaatst op 26 april 2008 08:38

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554