Discussiegroep

Onderwerp: Informatie over dpl korporaal Jan Edink geb. 21-03-12

Totaal berichten: 3
4.411 keer gelezen
12 reacties
Categorie: Gezocht...
Mijn naam is Jan Edink, en ik ben vernoemd naar mijn oom die op 12 mei 1940 is gesneuveld in (de buurt van) Culemborg. Pas zeer onlangs ben ik er achter gekomen in welk onderdeel hij diende, nl I-26 R.I. bij 3-11 G.B. en dat zijn naam vermeldt staat op een monument in Heumen. Niemand in onze familie wist daar iets van. Van mijn vader had ik begrepen dat hij gelegerd was in de buurt van de Grebbeberg, maar dit klopt niet. Het moet Groesbeek zijn geweest, want zijn naam komt 1 x voor in de het boek "De Vuurproef van het grensbataljon" van E.P. Weber. Mijn nicht (zijn oudste dochter) bevestigt zijn legering bij Groesbeek ook, omdat zij in de mobilisatieperiode daarvandaan een ansichtkaart had gekregen. Wat er na de vroege morgen van 10 mei met mijn oom is gebeurd en waar in de omgeving van Culemborg hij is gesneuveld is mij onbekend. Weet iemand iets over hem te vertellen, of waar verdere informatie misschien is te vinden?
» Dit bericht is geplaatst op 4 mei 2008 15:23
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Hierbij onze gegevens over korporaal Edink:

Edink

Jan
Kampen
21-03-12
Culemborg/brug, omgeving-
12-05-40
Kampen ABP IJsselmuiden
7 - Koopgraf 25
3-11 G.B.
Dpl.Kpl.

Geref

I11G

GG
Lotno.: Kampen 136. Stam: 20 RI.
Waarschijnlijk van de compagnie afgeraakt. (Deze
werd vrijwel geheel gevangen genomen). In de
algehele terugtocht bij Culemborg terecht gekomen.
Deze brug werd zeer vaak door de Duitse luchtmacht
aangevallen. Mogelijk hierdoor omgekomen.

Gev.stad = Zeist (vd Pijl) n.a.v. lijst MilGesch en
"Dodenwacht bij onze gevallenen" van Hoek veranderd.

begr. 12-5-1940 Culemborg ABP militair graf
herb. 19-11-1940 Kampen ABP IJsselmuiden 2e klas
vak
---------

---------
» Deze reactie is geplaatst op 4 mei 2008 15:35
Totaal berichten: 3
Beste meneer / mevr. Groenman,

Allereerst mijn hartelijke dank voor uw snelle reactie. Mijn vader had het over sneuvelen bij een verkeersbrug, maar volgens mij was die daar niet. Over de Rijn ligt / lag alleen maar een spoorbrug. Er zullen in de omgeving van Culemborg meer bruggen zijn (geweest), bijv. over de Linge.
Weet u welke brug het was?
Ik zelf heb geen militaire achtergrond (voor alle duidelijkheid: ik ben niet tegen het leger - verre van dat; dat ik mijn leven lang geen oorlog van dichtbij heb meegemaakt is denk ik dank zij een goede defensie), dus voor mij is niet duidelijk wat betekent: Gev.stad = Zeist (v.d. Pijl)n.a.v. lijst MilGesch en "dodenwacht bij onze gevallenen" van Hoek veranderd.
Alvast mijn dank voor het beantwoorden
» Deze reactie is geplaatst op 6 mei 2008 01:11
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Ik heb het sterke vermoeden dat we hier met verwisseling van datum te maken hebben. Allereerst was er pas op 13 mei sprake van een algehele terugtocht, ten tweede was 3-11GB in de rug van de Grebbelinie bij Rhenen aanwezig op die datum en is daarna inderdaad langs de Rijn teruggetrokken. Onderweg naar het westen kan men slechts de brug bij Culemborg zijn tegengekomen die - naast regelmatig door de Luftwaffe te worden aangevallen - ook nog een gevecht in de omgeving zag op 14 mei.

Overigens zijn er bij Culemborg wel gebeurtenissen geweest die wij vandaag de dag nog slecht kunnen plaatsen. Martin Brink heeft hier wellicht kijk op.
» Deze reactie is geplaatst op 6 mei 2008 09:56
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Er was bij Culemborg inderdaad geen verkeersbrug, maar juist daarom was er een PONTONbrug geslagen. Ik neem aan dat deze brug wordt bedoeld, zeker ook omdat de Duitsers het geregeld hierop gemunt hadden.
Deze pontonbrug is in de namiddag van de 13e mei afgebroken en bestond dus in elk geval nog op het moment van sneuvelen van korporaal Edink.
Bij deze brug zijn trouwens meer militairen omgekomen, o.a van een daar opgestelde luchtafweer-batterij.
Na het afbreken van de pontonbrug is trouwens ook de spoorbrug gebruikt voor het overzetten van troepen.

Gev.stad = Zeist.
Dit betekent plaats van sneuvelen is Zeist.
Dit is later op basis van andere gegevens dus veranderd in Culemborg ( brug ).
Van der Pijl zegt mij verder niets.
» Deze reactie is geplaatst op 6 mei 2008 09:59
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
3 - II GB bevond zich zeker NIET als compagnie west van Rhenen op de 13e mei.
3 - II GB ( ingezet als grenscompagnie ) is op de 10e mei grotendeels door de Duitsers krijgsgevangen gemaakt. Slechts enkele groepjes zijn er in geslaagd over het Maas-Waalkanaal te komen, een daarvan ( 6 man )is in Doorn aangekomen op de 12e mei.
Dat je zeker niet kunt spreken van de aanwezigheid van 3 - II GB west van Rhenen blijkt ook daaruit dat volgens de commandant van 11 GB op 14 mei uiteindelijk slechts 2 compagnieen van zijn bataljon bij Fort Honswijk zijn beland. Hij heeft hij ook over zijn beide (2) compagniescommandanten.
Edink zal dus waarschijnlijk inderdaad ( zoals de Lijst - De Leeuw zegt ) van zijn compagnie zijn losgeraakt. Hoe hij precies bij de Culemborgse brug is terechtgekomen is niet helemaal duidelijk. Hij zal wel bij een van de genoemde groepjes hebben behoord.
» Deze reactie is geplaatst op 6 mei 2008 11:32
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Hajo, je hebt volkomen gelijk. Ik zat er flink naast.
» Deze reactie is geplaatst op 6 mei 2008 11:39
(redactie)
Totaal berichten: 225
De marsroute van Brigade B waartoe 11 GB behoorde, ging in de nacht van 11 op 12 mei 1940 over de pontonbrug bij Tiel, later naar Rijswijk- Wijk bij Duurstede - Amerongen. Zoals Hajo suggereert is niet zeker of dit deel van 11 GB het terugtochtbevel heeft ontvangen aangezien het niet echt meer in verband was in de avond van 11 mei 1940.

Het betrof mogelijk een ongeorganiseerde groep of wellicht gewondenvervoer, hoewel daar overigens geen melding van is. Het Militair Hospitaal in Utrecht bijvoorbeeld was voor veel zwaar gewonden een eindbestemming, dus die mogelijkheid moeten we niet uitsluiten. Ik heb de vuurproef hier niet paraat, wellicht wilt u de paginanummers vermelden opdat we dat snel kunnen nakijken en mogelijk aanwijzingen kunnen vinden voor verwonding o.i.d.

De pontonbrug bij Culemborg moet vlak naast de spoorbrug (max. 200 meter) hebben gelegen ter hoogte van het thans nog steeds dienstdoende pontveer. Voor zover mij bekend waren bij de brug(gen) van Culemborg 9 gesneuvelden te betreuren; voor zover vermeld als gevolg van Duitse luchtaanvallen.

Die luchtaanvallen zullen overdag hebben plaatsgevonden terwijl de georganiseerde marsroute van de grotere verbanden door de bank genomen in de nacht, althans bij duisternis over dit soort riskante oversteekplaatsen liep. Gezien de activiteiten van de Duitse luchtmacht was een passage van deze brug overdag een alleszins gedurfde onderneming, het was echter niet altijd mogelijk of wenselijk om te wachten.
» Deze reactie is geplaatst op 6 mei 2008 15:24
Totaal berichten: 3
Beste mensen,

Ik ben ontroerd dat jullie zo veel feiten weten te vertellen die voor mij nieuw zijn. Ik had nooit gehoord of gelezen over een pontonbrug.

Joost Bruinsma vraagt om de bladzijde van de Vuurproef, waarin de naam Edink voorkomt. Dat is onderaan bladzijde 92, waarin wordt verhaald over het terugtrekken vanuit Wyler en de poging om over de Maas te komen. Ik denk, het verhaal lezend, dat hij niet gewond was, maar wie ben ik.

Alvast mijn verdere dank voor de genomen moeite
» Deze reactie is geplaatst op 6 mei 2008 20:09
(redactie)
Totaal berichten: 225
In het stuk van Weber staat Culemborg inderdaad met zoveel woorden vermeld in de context dat zijn groep zich vanuit Doorn moest aansluiten bij 11 GB die in de Betuwe bij Ravenswaaij lag. De route Doorn - Culemborg - Ravenswaaij is wel erg onlogisch aangezien een route via Wijk bij Duurstede vele malen korter was.

VdPijl zou in combinatie met de Gev.stad kunnen verwijzen naar de naam van de arts die de doodverklaring heeft afgegeven. Maar juist deze vermelding maakt het geheel nog vreemder. Het is dan ook later veranderd.

Waarom men blijkbaar heeft gekozen voor de route over Culemborg zal wellicht wel altijd onduidelijk blijven. Ook het feit dat hij blijkbaar gesneuveld is in Zeist en daarna in Culemborg werd begraven werpt de nodige vragen op. Culemborg behoort nou niet bepaald tot de gemeente Zeist, de afstand bedraagt hemelsbreed ongeveer 15 kilometer. Afgaande op de gegevens zou hij dus vanuit Doorn naar zijn eenheid in Ravenswaaij moeten zijn gestuurd (via Culemborg ??) vervolgens gewond geraakt, daarna afgevoerd naar Zeist (mogelijk op weg naar Utrecht), daar door een arts zijn doodverklaard en vervolgens in Culemborg zijn begraven. Dit scenario is gebaseerd op speculatie naar aanleding van de ons bekende gegevens. Andere scenario's zijn uiteraard zeer wel denkbaar.

Zo ziet u maar; we kunnen veel feiten aanleveren, maar dat neemt niet weg dat uw vraag eigenlijk tot nog veel meer vragen leidt. Ik kom dus niet verder dan een mogelijk, uiterst onwaarschijnlijk scenario te schetsen op basis van ons thans bekende gegevens. Het spijt me dat ik u op dit moment geen duidelijker antwoord kan geven.

Mogelijk heeft het Rode Kruis archief in Den Haag nog aanvullende gegevens. U kunt bij hen een aanvraag indienen; neemt u contact op met de Afdeling Oorlogsnazorg, 070-44 55 666.
» Deze reactie is geplaatst op 7 mei 2008 11:25
Totaal berichten: 18
Mogelijk dat het verslag van Sgt .Bourgonje van 3-IIGB wat toevoegd aan de rekonstruktie :
http://home.wanadoo.nl/wadelft/brigade_b/311gb/bourgonje.htm
» Deze reactie is geplaatst op 18 mei 2008 13:53
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Even voor de duidelijkheid: de heer Angenent bedoelt 3-11.GB.
» Deze reactie is geplaatst op 18 mei 2008 16:21
(redactie)
Totaal berichten: 225
Erg bedankt voor de bijdrage Wim.

Dat schept veel meer duidelijkheid enerzijds; we weten nu met wie Edink in Culemborg moet zijn geweest, maar het roept (opnieuw) nieuwe vragen op:
Waarom noemt Bourgonje het overlijden of gewond geraken van Edink niet. Hij was tenslotte ook in Culemborg en hij spreekt ook bij de tocht naar Meerkerk over we, waarbij hij lijkt te zeggen dat de groep toen samen was (behalve Edink dus).

Het troependetachement betekent dat de groep werd toegevoegd aan de PTr (politietroepen) en die kwamen we al eens eerder tegen in Culemborg (Rondeel). Erg logisch is het niet direct dat infanteristen worden toegevoegd aan politietroepen.

Omtrent de precieze omstandigheden van het overlijden van korporaal Edink kunnen we (nog) geen uitspraak doen anders dan dat het meest waarschijnlijk is dat hij door vijandelijk vuur vanuit de vliegtuigen bij Culemborg is gesneuveld.
» Deze reactie is geplaatst op 20 mei 2008 11:24

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554