Discussiegroep

Onderwerp: info gezocht omtrent W.M.A. Schijf

Totaal berichten: 1
3.295 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Gezocht...
Geachte heer,mevrouw,

Mijn vader heeft als soldaat gevochten op de Grebbeberg.
Dat is het enige wat ik weet.
Geen foto of beschreven notitie('s).
Hij was getrouwd,en zijn vrouw was in verwachting van hun eerste kind,
toen hij werd opgeroepen.(mobilisatie)

Na de oorlog sprak men het niet over die verschrikkelijke gebeurtenissen.
Heropbouwen en toekomst gericht.
Ik was 11 jaar toen mijn vader overleed,en natuurlijk zou ik met hem over van alles en nog wat hebben willen praten,--over zijn bedrijf,jeugd,maar vooral zijn oorlogsherinneringen---helaas.
Kunt u mij enige informatie,foto verschaffen omtrent de heer W.M.A.Schijf?
Zijn adres in 1939-1940 was:
Vosstraat?? te Utrecht.
Indien daar kosten aan verbonden zijn, is dat vanzelfsprekend.
Bij voorbaat dank,
Mariet Odijk-Schijf
» Dit bericht is geplaatst op 6 mei 2008 10:23
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
De naam van uw vader komt helaas niet voor in ons archief.
De enige mogelijkheid in uw geval ( tenzij zich nog een bezoeker meldt met informatie, maar die kans is zolangzamerhand verwaarloosbaar klein ) is te informeren bij DARIC, dat levert in elk geval een aantal gegevens op. U moet dan vragen naar zijn Militaire Staat van Dienst. Daarin wordt in elk geval zijn ( stam )regiment genoemd, maar vraagt u ook naar bataljon en compagnie. Soms hebben ze die ook beschikbaar. Aan de hand daarvan kunnen wij dan mogelijk een en ender reconstrueren.

Adresgegevens DARIC:

Het volgende adres moet worden gebruikt:
DCDI info
Postadres
MPC 58B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

Informatie
Telefoon: 070 - 31 68701
Fax: 070 - 31 68687
E-mail: dcdipost@mindef.nl

Het verzoek moet schriftelijk ( niet per e-mail dus ) worden ingediend, de beantwoording zal enkele weken vergen.
Meegestuurd moeten worden een kopie van het paspoort en een bewijs van overlijden van de grootvader ( mag ook een rouwadvertentie o.i.d zijn ).
» Deze reactie is geplaatst op 6 mei 2008 10:37

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554