Discussiegroep

Onderwerp: Ben opzoek naar gegevens van Jochem Binne de Kievit.

Totaal berichten: 2
2.908 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Gezocht...
Ben opzoek naar gegevens van Jochem Binne de Kievit Geb.10-12-1909 te Rotterdam.heeft als het goed is op de grebbenberg gevochten misschien kunt u dit bevestigen.
» Dit bericht is geplaatst op 9 mei 2008 20:54
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Bedoelde militair komt in ons archief niet voor.
Verder zijn er uit de meidagen vrijwel geen lijsten met namen van militairen uit de lagere rangen overgeleverd ( ik heb al gezien dat hij geen officier was ) en worden militairen uit deze categorie niet vaak in verslagen en rapporten genoemd. Als je bovendien nog weet dat op en rond de Grebbeberg op diverse momenten zo'n 10000 Nederlandse militairen zijn ingeschakeld dan wordt pas duidelijk hoe moeilijk het is om iemand zonder verdere gegevens terug te vinden.

Probeert u het eens via DARIC en vraag daarbij om de Militaire Staat van Dienst.
Dat levert in elk geval zijn stamregiment op en dan zijn wij aan de hand daarvan in principe wel in staat om vast te stellen of hij op de Grebbeberg heeft gevochten of niet. Soms heeft DARIC ook kennis van bataljon en zelfs van compagnie. Het is in elk geval goed ook daar even naar te vragen. Dat geeft ons nog meer mogelijkheden.

Gegevens DARIC:

DCDI info
Postadres
MPC 58B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

Informatie
Telefoon: 070 - 31 68701
Fax: 070 - 31 68687
E-mail: dcdipost@mindef.nl

Uw verzoek moet schriftelijk ( niet per e-mail ) worden ingediend, de beantwoording zal enkele weken vergen. Meegestuurd moeten worden een kopie van uw paspoort en een bewijs van overlijden ( indien de betrokkene overleden is ). Datbewij mag ook een rouwkaart of advertentie zijn.
» Deze reactie is geplaatst op 9 mei 2008 21:11

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554