Discussiegroep

Onderwerp: Overval bij Gennep 10 mei 1940

Totaal berichten: 1
3.641 keer gelezen
5 reacties
Categorie: Gezocht...
Contact gezocht met nabestaande van: Kpl PT Sas, sld. Tak, res.LKol J. Detmar, Sgt PT Lute,sld Dol of met personen die foto's van die mensen hebben.
E.e.a. ter visualisering van een afgesloten historisch onderzoek.
» Dit bericht is geplaatst op 23 juli 2008 11:36
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
U bent kennelijk met een onderzoek over de brug bij Gennep bezig geweest als ik de namen juist herken ...
» Deze reactie is geplaatst op 23 juli 2008 18:23
Totaal berichten: 8
Aan: Alert Goossens.

Uit uw reactie op de vragen van B Th Tomassen, bovenstaand, maak ik op dat U de namen van militairen gestationeerd bij de brug in Gennep kent.
Ik hoor in mijn schoonfamilie, dat dplsld Stevens A C J, omstreeks 10 mei 1940, bij deze brug zou zijn geplaatst.
Kunt U mij hieromtrent enige duidelijkheid geven?
» Deze reactie is geplaatst op 7 augustus 2008 23:09
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Nee, ik ken niet al de namen. Enkele van de namen die u eerder noemde zijn echter wel bekende namen van het detachement dat bij de brug lag. Het gros van die mannen (m.u.v. een deel der Politietroepen) was echter vlak voor de aanval van de Duitsers bij de brug terecht gekomen. De soldaat Stevens kan daar zeer goed toe behoord hebben.

Het was - plat gezegd - een zooitje bij de brug. Er waren verschillende overplaatsingen geweest en de organisatie was een puinhoop. De Enquete Verslagen maken dat meer dan duidelijk.

Er waren politietroepen en manschappen van 3-I-3RI gestationeerd. Die laatste onder bevel van de sergeant Jan Hendrik van der Nahmer [groep: een korporaal en negen manschappen]. Die mannen waren eind april bij de brug geplaatst.

Sergeant PT Lute was brugcommandant. Sergeant Bakker detachementscommandant. Luitenant Moubis [26GB] commandant van de troepen in het verdedigingsvak [Maaslinie].

Er waren bovendien infanteristen die toegevoegd waren aan de PT.

Uit de Enqueteverslagen blijkt dat er enige losse manschappen op het laatste moment bij het detachement kwamen. Namen worden helaas niet genoemd, wel o.a. een korporaal.

De naam Stevens is mij niet bekend.
» Deze reactie is geplaatst op 8 augustus 2008 15:17
Totaal berichten: 8
Dank je wel Allert.
Nu kan ik personen in mijn schoonfamilie
definitief gerust stellen, dat hun vader
NIET in Gennep gestationeerd was.
» Deze reactie is geplaatst op 8 augustus 2008 16:53
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Dat moet u denk ik niet doen, althans niet op basis van mijn bericht. Ik kan u slechts mededelen dat ik niet bekend ben met die naam. Maar ik ben dan ook alleen bekend met de kaderleden en de namen die genoemd zijn in de verslagen.
» Deze reactie is geplaatst op 9 augustus 2008 03:27

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554