Discussiegroep

Onderwerp: Op zoek naar informatie over 4-3 Dep, Bat. mei 1940

Totaal berichten: 1
4.367 keer gelezen
2 reacties
Categorie: Gezocht...
Beste mensen,

Als lid van de heemkundevereniging Hoensbroek doe ik een onderzoek naar oorlogsslachtoffers uit de tweede wereldoorlog die een relatie met Hoensbroek hebben. In mijn namenlijst komt de naam voor van Johannes Jacobus Rhoen, geboren op 23-4-1920 in Hoensbroek, overleden 10-5-1940 in Delft. Op het moment van overlijden was hij militair en diende hij bij 4-3 Dep. Bat. Andere documenten laten zien dat hij op 12-5-1940 in Delft zou zijn overleden. Heeft iemand informatie over deze persoon of over de eenheid waarin hij diende ? Maakte hij deel uit van een groep soldaten, onder bevel van sergeant Terlouw, die in de loop van de middag van de 10e mei uitgezonden waren om de lokaties van Duitse parachutisten te verkennen ? Elke informatie is welkom. Bij voorbaat mijn dank.
» Dit bericht is geplaatst op 5 augustus 2008 09:48
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Hieronder de gegevens die ons direct ter beschikking staan wat betreft de gesneuvelde militair Rhoen.


Rhoen

Joannes Jacobus
Bergen op Zoom/wpl.Hoensbroek (L)
23-04-20
Delft zuid/Wippolder ABP Jaffa
10-05-40
Delft ABP 'Jaffa'
Monument - Graf VIII-1
4-3 Dep.Bat.
Dpl.Sld.

R.K.

I03D

GG
Lotno.: Hoensbroek 183. Stam: 3 RI.
Gesneuveld in gevechten met gelande Duitse
parachutisten.

Komt voor op het monument op de begraafplaats
"Jaffa" te Delft. Locatie overlijden volgens opgave
veteranen VI Dep.Inf.
gesn. 11-5-1940 Delft zuid in de Wippolder bij de
Rijksweg
begr. 14-5-1940 Delft naast de Nieuwe kerk noodgraf
41
herb. 20-5-1940 Delft ABP Jaffa militair graf 41
herb. 9-9-1940 Delft ABP Jaffa.
Komt voor in: Jaarverslag 1944 van de Staatsmijnen
in Limburg (doos "erelijst" RIOD). (Jaarverslag '44
van de Staatsmijnen als postsleper bij de Sm.Emma)


-----------.

In bovenstaand stukje worden 2 data van sneuvelen genoemd: de 10e mei en de 11e mei.
Beide data zijn op zichzelf mogelijk.

4- 3 Dep. Bat is inderdaad in de vroege morgen van de 10e mei ( samen met andere Depottroepen ) ingezet aan de zuidrand van Delft. Eenheden van 4 - 3 Dep.Bat hebben daarbij o.a een rol gespeeld bij de herovering van de fabriek " De Porceleyne Fles " op de Duitse parachutisten. Bij deze zuiveringsactiesacties op de 10e mei sneuvelden bij deze Depottroepen 11 Nederlandse militairen. Het kan zijn dat Rhoen een van deze gesneuvelden is geweest, maar blijkt niet met zekerheid.
Ook de volgende dag namelijk is 4 - 3 Dep.Bat ingezet bij offensieve acties aan de zuidrand van Delft.
Het is ook mogelijk dat Rhoen daarbij ( 11 mei- zie boven - en niet op de 10e ) is geneuveld ( zie boven / opgave veteranen VI Dep.Inf / bedoelde acties vonden plaats onder commando van de commandant van VI Dep. Inf ).

Jammer genoeg beschik ik niet over verslagen van 4 - 3 Dep.Bat., die hier meer licht op zouden kunnen werpen. Daarvoor zoudt u zich moeten wenden tot het NIMH in Den Haag ( nimh@mindef.nl ).
» Deze reactie is geplaatst op 5 augustus 2008 10:16
Totaal berichten: 1
Hallo, ik zou zweren dat ik een militaire oorkonde heb van 3 ri depot
met daarop de namen van de gesneuvelde soldaten en officieren.
volgens mij staat de naam Rhoen ook op.
mijn vader heeft in dit onderdeel gediend tijdens de meidagen 1940 en heeft het vaan gehad over het jaffa kerkhof en de strijd die vanaf daar gevoerd is. als u het interessant vindt kan ik het nakijken en eventueel de oorkonde inscannen.
» Deze reactie is geplaatst op 29 december 2011 12:43

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554