Discussiegroep

Onderwerp: Opa Kpl gew.verz. B. Baalman uit Wedde, 3-III-11 RI

Totaal berichten: 2
3.682 keer gelezen
5 reacties
Categorie: Gezocht...
Ik ben op zoek naar informatie over het wel en wee van mijn grootvader Berend Baalman voor, tijdens en na de meidagen van '40. Onderstaande informatie is wat ik tot nu toe heb kunnen achterhalen.

Berend Baalman (dienstplichtig korporaal-ziekenverpleger) geboren te Wedde in Groningen, op 12 maart 1904. Hij was van de lichting 1924. Hij heeft vermoedelijk in/tot(?) 1933 als beroepsmilitair beneden de rang van tweede-luitenant voor onbepaalde tijd bij de koninklijke landmacht gediend (volgens document verbandakte; ondertekend door Opperwachtmeester-administrateur bij 11e regiment Huzaren; Jan Prins en door Generaal-majoor Inspecteur van den Geneeskundigen Dienst der Landmacht; Johan Carel Diehl).

Hij vertrekt op 10 juni 1940 met groot verlof vanaf Driebergen naar Den Haag. Hij zat toen bij de 3e compagnie van het 3e bataljon van het 11e regiment infanterie, uitgaande van de stempel op verlofpas/brief, tevens vervoersbewijs, welke is ondertekent door de Kapitein W.M. Ragut, Co. 3-III-11 RI.

Er is ook een documentje waarop vermeld staat dat hij iemand eerste hulp heeft verleend: "1 11 Reg. De korporaal 2 v. B.Baalman 2 11(2) 11 R.J verleende hedenmiddag de eerste hulp aan J.H.Garsterveld 1. 11(2) 11 R.J. waardoor het mogelijk zal kunnen zijn dat hij niet tijdig op het middagappel zal kunnen verschijnen afz. de bataljonarts (en dan een moeilijk leesbare naam)". Gedateerd op 22 december (hoogstwaarschijnlijk 1939).

Hieruit zou nog opgemaakt kunnen worden dat hij (toen) niet ingedeeld was bij 3-III-11 RI, maar bij 2-II-11 RI - schept enige verwarring over hoe of wat.

Hij kreeg aan het eind van de oorlog (in 1949) het oorlogsherinneringskruis met gesp Voor bijzondere krijgsverrichtingen: "NEDERLAND MEI 1940". Op een bijgevoegd briefje staat: : gekregen in 1949, dienstplichtig korporaal-ziekenverpleger B.Baalman van de geneeskundige troepen (met gesp voor bijzondere krijgsverrichtingen Nederland mei 1940).

Alle info is welkom...
» Dit bericht is geplaatst op 8 augustus 2008 15:59
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
De naam van die bataljonsarts zou eventueel kunnen/moeten zijn: of BEHR of OESEBURG. Dat waren namelijk de 2 bataljonsartsen behorend tot II - 11 RI.

Over uw grootvader hebben wij verder helaas geen persoonlijke informatie.
Ik kan u eventueel wel helpen aan een verslag van de hand van kapitein Ragut.
» Deze reactie is geplaatst op 8 augustus 2008 18:33
Totaal berichten: 2
Geachte heer Groenman,

Indien u mij kunt helpen aan een verslag van de Kapitein Ragut, zou ik dat erg op prijs stellen. Ik weet inmiddels dat via het Nederlands Instituut voor Militaire Historie verslagen van gevechtshandelingen te vinden zijn - moet er alleen een gelegenheid zich voordoen om daar tijd in te investeren. Ik ben tegelijkertijd ook aan het rondkijken naar wat er bekend is over mijn opa van vaders kant. Hij diende bij 2-II-Gren ten tijde van de para landingen op Ockenburg. Voor beide grootvaders heb ik ook een item aangemaakt op de site 'Nederlands Leger mei 1940'. Al met al goede redenen om een keer tijd te maken de beschikbare archieven te raadplegen.

Los daarvan kan ik de door mij genoemde documenten en wellicht een pasfoto digitaliseren en die mailen.

Vriendelijke groet,
Martijn Kuyl
» Deze reactie is geplaatst op 11 augustus 2008 12:06
Totaal berichten: 4
Beste Martijn,
na 7 jaar lees ik jou bericht.
en met name de persoon JH Garsterveld trok mijn aandacht.
Mijn opa diende in het 11 regiment, ik weet niet welk bataljon. En hij was ook gemobiliseerd op 29 aug 1939, en in mei 1940 nabij de grebbenberg gelegerd.
Zou het een mogelijk zijn dat er op jou document GarsteNveld staat ipv GarsteRveld?
Vandaag kreeg ik info van ministerie van defensie over mijn opa. hierin stond dat hij in 1934 als dienstplichtige bij 11 regiment was ingedeeld. Helaas staat er niet bij waar hij tijdens de mobilisatie was ingedeeld. Al ga ik er logische wijs vanuit dat dat ook 11 reg was.
» Deze reactie is geplaatst op 17 juli 2014 21:11
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
De kans dat hij bij 11 RI is gebleven is inderdaad groot. Zeker als hij in mei 1940 inderdaad in de omgeving van de Grebbeberg gelegerd zou zijn geweest. Een eventuele andere optie is nog 35 RI, het oorlogs- of reserveregiment van 11 RI, waarin in veel gevallen de oudere lichtingen ( waartoe uw Opa behoorde ) van 11 RI waren ondergebracht. 35 RI stond in mei 1940 aan de IJssel tussen (globaal ) Arnhem en Deventer als onderdeel van de Groep IJssel-Zuid.
» Deze reactie is geplaatst op 17 juli 2014 21:54
Totaal berichten: 4
Beste Groenman.
dank voor u reactie en aanvullende info.
uit de spaarzame verhalen van hem weet ik zeker dat hij in ieder geval op of nabij de grebbeberg was gelegerd.
Vind het daarom ook jammer dat meer gedetailleerder info (bataljon, compagnie)in de brief van defensie ontbreekt.
» Deze reactie is geplaatst op 17 juli 2014 23:59

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554