Discussiegroep

Onderwerp: gereconstrueerde stelling in de stoplijn

Totaal berichten: 5
3.230 keer gelezen
2 reacties
Categorie: Stichting De Greb
Op de borstwering liggen, los, 3 houten schietsleuven voor geweerschutters. Moeten die nog in de borstwering worden verwerkt? Was de hele stoplijn voorzien van deze schietsleuven, voor alle aanwezige geweerschutters? En in deze vorm/afmetingen/onderlinge afstanden?
Hoe kwam u aan de vorm en maten voor deze reconstructie? Zijn oorspronkelijke, in 1939/40 gebruikte tekeningen en voorschriften gebruikt?
» Dit bericht is geplaatst op 10 september 2008 20:49
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
De schietsleuven horen ingegraven c.q. ingebouwd te zijn, circa 50 cm boven het maaiveld. Door erosie (weer, wind, water) is inmiddels aan de door de Stichting gereconstrueerde loopgraven het e.e.a. aan onderhoud te verrichten. Bij de S-kazemat aan de Heimersteinse laan is dat onderhoudswerk zo goed als verricht. Daarna zal ook de loopgraaf in de stoplijn onderhouden moeten worden.

In principe zijn de geldende voorschriften gevolgd, maar er is geimproviseerd. Loopgraven waren niet werkelijk eenduidig overal aangelegd. Er waren diverse variaties, vaak aangepast naar de omstandigheden (boomwortels, grondsoort, elevatie terrein, te verdedigen object. Schietsleuven voor machinegeweren en geweerschutters bestonden, maar in veel loopgraven was er sprake van het simpelweg achter een geweerschild vuur uitbrengen.
» Deze reactie is geplaatst op 11 september 2008 11:23
Totaal berichten: 5
Beste Heer Migchelbrink.
als aanvulling kan ik u vertellen dat de gemaakte schietsleuven exact volgens tekeningen en tekst zijn nagemaakt.

Het is dan ook de bedoeling van deze schietsleuven, dat elke militair 1 bepaald vlak kan bevuren, de naast gelegen schietsleuven sluiten dan direct aan op elkaar. Men kon dan ook niet een ander vak bevuren dan alleen het zijne. De op de flanken aanwezige lichte/zware mitr konden deze vlakken wel bevuren!!

De aanwezige schietsleuven in de herstelde stoplijn, zijn daar gemaakt als voorbeeld van zoals het in een loopgraaf zou kunnen zijn!! Wellicht zijn ze niet toegepast in dit deel van de stoplijn (daarover is namelijk geen zekerheid), maar zeker wel aan de noordzijde v/d Grebbeberg en in het Hoornwerk en voorposten.

Op sommige foto's van een loopgraaf zijn horizontale plankjes te zien ter hoogte van de schietsleuven aldaar. Op dat plankje kan je, je linker elleboog plaatsen gedurende de schiethouding. Bij de bewuste schietsleuven in de herstelde stoplijn zitten geen plankjes. Daar is voldoende ruimte om een goede schiethouding aan te nemen.

Bij de Hoeve de Beek te Woudenberg(15 RI) is ook een loopgraaf hersteld, daar ziet u ook schietsleuven. Maar er zijn geen plankjes gemonteerd. Reden daarvan is dat dit kwetsbare onderdelen zijn van een loopgraaf!!! Soms moet je ook consessies doen ivm vandalisme!

Totzover
Mvrg Rob Meeuwisz.
» Deze reactie is geplaatst op 15 september 2008 00:32

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554