Discussiegroep

Onderwerp: Mars et Historia: Militaire historie gehuldigd

(redactie)
Totaal berichten: 2.110
2.845 keer gelezen
Categorie: Overig Mei 1940
Ik kan onvoldoende inschatten hoeveel van de bezoekers van onze websites over de meidagen, mensen zijn die werkelijk in de brede krijgsgeschiedenis zijn geïnteresseerd of slechts in aspecten daarvan, die dan bovendien vooral zien op (een deel) van de WOII geschiedenis.

Over WOII is op internet bijzonder veel te vinden. Alleen in Nederland zijn er al talloze sites met een thematische invulling of een breed informatief aanbod, al dan niet gecombineerd met een forum. Internet biedt veel kansen zoals o.m. snelle toegankelijkheid, snelle en efficiënte zoektochten, eenvoudig aanbieden en actueel houden van aan te bieden informatie en vooral ook de brede betrekking van de bezoekers bij het onderwerp middels publicatiekansen en uitwisseling van informatie via fora.

Tegelijkertijd moet men niet blind zijn voor de gevaren van internetinformatie. Zoals maar al te vaak blijkt wordt bijvoorbeeld de wikipedia informatie door een heel groot deel van de gebruikers onterecht als hoogst betrouwbaar gezien. Ook serieus opgezette websites worden maar al te vaak volledig vertrouwd qua informatieverschaffing. Dat is een niet te onderschatten gevaar. Wiki-kennis is niet zelden onvolledig of zelfs (deels) onjuist, ondanks de inmiddels vrij strenge redactie. Private websites worden regelmatig niet deskundig of professioneel beheerd, onvoldoende geactualiseerd of van onvoldoende deskundige informatie voorzien. Er is enerzijds veel bekend omtrent de slechts relatieve betrouwbaarheid van internet media, maar anderzijds bedreigt internet de oude vertrouwde en vaak betrouwbare publicaties, vakbladen en circulaires in zeer sterke mate. En dan vooral omdat de oudere media nauwelijks meer bekend zijn of gelezen worden.

Vakbladen, verenigingscirculaires, etc. die geen gekoppelde internetactiviteit ontplooien zijn daarom ten dode opgeschreven. Daarmee kunnen waardevolle media – ook in het krijghistorisch spectrum – verloren gaan.

Eén van die waardevolle media is de circulaire van de in 1966 opgerichte vereniging Mars et Historia. Deze vereniging voor militaire historie is actief in het uitdragen van de Nederlandse krijgsgeschiedenis, dat middels periodiek verschijnende, goed verzorgde circulaires, tot de abonnees komt. De redactie van het blad wordt verzorgd door zeer gerenommeerde redacteuren, waaronder bekende namen als Dr. Ronald de Graaf, Drs. J. van Hoof, E.H. Brongers, Dr. S.J. de Groot, M.Talens, Drs. J.A. Bom en vele anderen. Dergelijke namen staan voor kwaliteit, en dat biedt het blad dan ook zonder enige twijfel.

De beschouwing van algemene krijgshistorie in Mars et Historia voert natuurlijk regelmatig verder dan WOII, hoewel onze meest recente grote oorlog prominent in beeld blijft. Maar stukken m.b.t. vroegere era zijn minstens zo goed vertegenwoordigd, en thematische artikelen over uniformen, onderscheidingen, wapens, genealogie, etc. worden ook met regelmaat geplaatst. Voor ieder wat wils, en voor de breed militairhistorisch georiënteerde lezer vrijwel altijd aanleiding een nieuwe editie met grote belangstelling tegemoet te zien.

Mars et Historia is echter nauwelijks bekend onder de ‘nieuwe’ krijgshistorisch geïnteresseerde generatie. Dat is jammer, want hoewel een jaarabonnement nog geen drie tientjes kost, is Mars et Historia voor historisch geïnteresseerden eigenlijk een niet te missen medium. Op http://www.marsethistoria.nl kunnen bezoekers die het interessant vinden zich nader oriënteren.
» Dit bericht is geplaatst op 20 september 2008 15:08

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554