Discussiegroep

Onderwerp: Een jonge vader aan de Grebbelinie

Totaal berichten: 1
3.078 keer gelezen
Categorie: Overig Mei 1940
Mijn vader, Tjeerco van Dijk, diende bij de artillerie aan de Grebbelinie. Zijn paard heette Kobus!! Hij was gemobiliseerd, maar op 7 mei 1940, werd zijn eerste zoon geboren : ik, Frits van Dijk, een tienponder. Hij kreeg speciaal verlof om mijn moeder en mij te bezoeken in de Emma Kliniek in Den haag.
We hebben (ik als Fries in ballingschap) de oorlog in Den Haag mee mogen maken, dicht bij het Bezuiden Hout, met tot slot de Hongerwinter!!
Had Hitler maar eerder zelfmoord gepleegd !!
» Dit bericht is geplaatst op 24 september 2008 01:32

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554