Discussiegroep

Onderwerp: mijn vader H. Linneman

Totaal berichten: 1
6.785 keer gelezen
19 reacties
Categorie: Gezocht...
Ik ben op zoek naar informatie omtrent mijn vader Hermanus Linneman, die in de meidagen van 1940 in de buurt van de Grebbeberg heeft gelegen. Zijn registratienummer was 17.04.29.030, was ingelijfd bij het 20e Regiment Infanterie. Hij was oorspronkelijk van de lichting 1937. Hij woonde toen in Almelo.
» Dit bericht is geplaatst op 27 september 2008 20:22
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Persoonlijke informatie over uw vader bezitten wij helaas niet.

Over 20 RI valt wel iets te zeggen.
Op de 10e mei lagen de 4 ( enkele regimenten telden bij uitzondering 4 bataljons in plaats van 3 ) bataljons van dit regiment ( dat tot het IVe Legerkorps behoorde ) op verschillende lokaties.

I - 20 RI ( dat fungeerde als het verbindingsdetachement tussen het IIe Legerkorps en het IVe ) lag in de nabijheid van Woudenberg, II - 20 RI behoorde tot de Legerkorpsreserve ( IVe LK ), III - 20 RI bewaakte vliegveld Soesterberg en IV - 20 RI verrichtte bewakingsdiensten, o.m in Wijk-bij-Duurstede en Zeist.

Twee van deze bataljons hebben direct of indirect te maken gekregen met de Slag om de Grebbeberg.
I - 20 RI heeft op 13 mei deelgenomen aan de tegenaanval, die ten doel had de Duitsers met een uiterste krachtsinspanning van de Grebbeberg te verdrijven en de oorspronkelijke frontlijn te herstellen.
III - 20 RI is, na eerst ( zoals gezegd ) vliegveld Soesterberg te hebben bewaakt, op de 12e mei ter beschikking gesteld van het IIe Legerkorps en naar Doorn gestuurd. Dit in verband met de slechter wordende toestand rond en op de Grebbeberg. Het is echter niet meer tot inzet gekomen.

II - 20 RI is op 10 mei naar de vesting Holland gestuurd en daar ingezet.

Indien uw vader inderdaad in de buurt van de Grebbeberg heeft gelegen komt I - 20 RI m.i het meest in aanmerking.
Dat houdt dan ook de mogelijkheid in dat hij heeft deelgenomen aan de Slag om de Grebbeberg.

Mocht u toch meer informatie ( van welke aard ook ) hebben, laat het ons weten.
Daar kunnen we dan eventueel nog iets mee doen.
» Deze reactie is geplaatst op 27 september 2008 21:25
Totaal berichten: 7
Hallo, op dit momet ben ik brieven aan het ontcijferen die mijn vader aan mijn moeder schreef in het najaar van 1939 en begin 1940. Mijn vader Henk ( H.J.A.)Kuiper was ziekendrager bij 20 R.I. 1e bataljon 1comp (zo staat het op een ansichtkaart en ik neem aan dat dat de 1e compagnie is). Mijn vader ging eind augustus 1939 in de mobilisatie. Met de trein vanuit Amsterdam (waar mijn vader en moeder op de Lindengracht 206, een melk/kruidenierzaak in 1938 geopend hadden). In de brieven komt de naam Schaap en Kramer een paar keer terug (die krijgen dan zakenverlof). Kunt u mij meer info verschaffen over dit bataljon?
» Deze reactie is geplaatst op 11 december 2011 14:26
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Met de heer Kuiper is apart contact opgenomen, omdat in de tijd van de aanvraag de website stil lag.
» Deze reactie is geplaatst op 12 december 2011 13:24
Totaal berichten: 7
Zijn er regels bekend over zakenverlof, wanneer je een winkel had en verlof wanneer je vrouw ging bevallen. Ik ben benieuwd hoe lang mijn vader verlof kreeg toen mijn oudste zus in januari 1940 geboren werd.
» Deze reactie is geplaatst op 6 januari 2012 21:03
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Wij hebben wel wat algemene informatie ( zie hieronder ) over de mogelijkheden wat betreft het verkrijgen van buitengewoon verlof en zakenverlof, maar wat betreft de duur ervan heb ik op dit moment geen direct antwoord.
Ik neem aan dat die duur bij geboorte niet meer dan b.v 2 dagen zal hebben bedragen en dat de mogelijkheden in het geval van zakenverlof ruimer geweest zullen zijn.

Buitengewoon [c.q. bijzonder] verlof was een verlof dat door dwingende omstandigheden kon worden aangevraagd, zoals familieomstandigheden, huwelijk of geboorte. Dit verlof werd in de regel ook in een verhoogde staat van paraatheid nog regelmatig verleend.

Zakenverlof was verlof dat kon worden verleend voor dwingende zakelijke aangelegenheden, zoals oogstwerk of belangrijke handelstransacties. Zakenverlof werd regelmatig aangevraagd en gegeven, omdat de spanning, die de mobilisatie van circa 280.000 man meebracht bij het draaiend houden van de economie, soms bijzonder groot was. Zakenverlof werd ook vaak verleend bij een hogere staat van paraatheid.
» Deze reactie is geplaatst op 7 januari 2012 00:14
Totaal berichten: 25
Als aanvulling op de heer Groenman. Vanaf 17 september was er door de legerleiding een periodieke verlofregeling ingesteld. Tweemaal twee of eenmaal vier dagen per maand.
Mijn vader had een kruidenierswinkel in Haarlem en omdat zijn vrouw in verwachting was ging hij voor de tweemaal twee, zo kon hij ook wat lopende zaken afhandelen.
Bij de geboorte van zijn dochter (25 maart 1940) was hij niet aanwezig.
» Deze reactie is geplaatst op 7 januari 2012 11:23
Totaal berichten: 7
Beste heer Groenman,
Ik ben weer iets verder gekomen in het ontcijferen van de brieven van mijn vader aan mijn moeder in de jaren 39-40. Zo heb ik via omwegen eindelijk kunnen ontcijferen waar mijn vader 'gelegerd' was. Misschien heb ik ooit gevraagd of Rinaleu u bekend was, maar inmiddels er achter gekomen dat het moet zijn: Kinabu (op 25 november 1939 werd het kindertehuis Kinabu opgevorderd door de militaire overheid. daar verbleef mijn vader dus totdat hij naar Woudenberg moest (waarschijnlijk april '40). Weet u iets meer over Kinab en wie er verder verbleven? Mijn vader is, de melkboer uit de Jordaan H.J.A.Kuiper, 20 R.I. 1 bataljon 1 comp.
» Deze reactie is geplaatst op 12 oktober 2012 18:28
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Nee, helaas niet.
Ik weet eigenlijk alleen dat het kindertehuis Kinabu was gelegen in Soesterberg.
» Deze reactie is geplaatst op 13 oktober 2012 12:57
Totaal berichten: 433
Er zijn verschillende mogelijkheden om meer te weten te komen van KiNaBu (kinderen naar buiten). Er is een actieve historische vereniging in Soesterberg en er zijn diverse websites. Onder meer http://kinabu-soesterberg.nl/

Volgens mijn gegevens was het officiƫle adres van 20 RI bij de mobilisatie de nieuwe kazerne voor de Genie (Dumoulin kazerne). Kinabu ligt daar vlakbij. Wegens ruimtegebrek in de kazerne zal Kinabu zijn gevorderd en in gebruik genomen. De mobilisatie duurde toen al wat langer en de legering vroeg meer aandacht. Er werden barakken in Amersfoort en Leusden voor andere eenheden barakken gebouwd. Kinabu was dan een stuk comfortabeler. Het gebouw zal zeker niet ook door andere eenheden dan het eerste bataljon van 20 RI zijn gebruikt. Misschien zelfs alleen door de eerste compagnie. In de adreslijst staat geen adreswijziging of nieuw telefoonnummer voor 20 RI.
» Deze reactie is geplaatst op 15 oktober 2012 08:37
Totaal berichten: 7
Ja! Er staat ook een telefoonnummer bij 6.9.51 en daarvoor zou het kengetal gedraaid moeten worden.
» Deze reactie is geplaatst op 16 oktober 2012 11:47
Totaal berichten: 433
Dat kengetal (K) was toen dan 3490 (voor Soesterberg en Amersfoort).
In mijn telefoonlijst waren de wijzigingen tm 9 april 1940 verwerkt.
Een verplaatsing naar Woudenberg na die datum zou dus goed kunnen.

Het Stafwerk behandelt vooral de periode 10 - 14 mei 1940. Dit werk geeft aan, dat I-20 RI zich bij het begin van de oorlog te Woudenberg bevond als verbindingsdetachement tussen II en IV LK (III.3 pag. 217).

Het bataljon is daarmee blijkbaar wat tussen wal en schip gevallen tot aan de inzet bij de tegenaanval op 13.5.40 in het vak van IV Div van II LK (III.3 pag. 413). In het boekje "De Gelderse Vallei in de mobilisatietijd en meidagen van 1940" van Kees Cramer wordt tenminste niets vermeld over 20 RI. En er staat toch heel wat in over de eenheden die van Renswoude tot in Achterveld (bij Leusden) waren gelegerd. Ook over inkwartieringen in Woudenberg. Alleen de eenheden van de IIe Divisie (vooral 10 RI, 15 RI, 22 RI en 4 RA) worden vrij uitgebreid behandeld. Jammer.
» Deze reactie is geplaatst op 16 oktober 2012 16:42
Totaal berichten: 7
Het is nu zeker dat mijn vader en het 1e bataljon, 1e compagnie van de 20e RI in Kinabu verbleef vanaf eind nov. 1939 tot mogelijk wel eind april 1940. Overigens kreeg Amersfoort pas in juli 1939 het kengetal 03490 en Kinabu (bevestigd door het museum voor communicatie in Den Haag) had inderdaad het nummer 6.9.51. Mijn vader verbleef daar met mannen met de namen Schaap, Kramer en van Eijk(of Eck). Wie kent ze of nog meer namen?
» Deze reactie is geplaatst op 27 oktober 2012 17:03
Totaal berichten: 2
Dag ton,

Ik ken zeker een naam van Eijk. Dat is namelijk mijn grootvader. Hij heeft ook gevochten op de grebbeberg. Zijn voornaam is Cornelis. Als u hier iets verder mee kunt hoor ik dat graag van u.
» Deze reactie is geplaatst op 4 november 2013 15:43
Totaal berichten: 13
Hallo Matthias.
Is uw opa de van Eijk die in Utrecht woonde in 1939?, want daar is mijn vader een of twee keer op bezoek geweest.
En wie kan mij vertellen welke luitenant op 10 november 1939 tot Kaptein werd bevorderd. Hij behoorde in ieder geval tot het 20e R.I.
» Deze reactie is geplaatst op 7 maart 2014 12:24
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik heb bij alle in mei 1940 (voor zover te achterhalen ) bij 20 RI dienende kapiteins gekeken naar de datum van bevordering tot kapitein. De enige die in aanmerking komt is W.J.A.M van der Schoot met als datum 8 november 1939. Van alle anderen lag de datum van bevordering veel verder weg van de door U genoemde 10e november 1939. Van der Schoot was de commandant van MC - I - 20 RI.
» Deze reactie is geplaatst op 7 maart 2014 14:28
Totaal berichten: 13
Hartelijk bedankt, meneer Groenman. Ik ben zo bezig alle mensen van MC 1-20 R.I. te achterhalen uit de brieven. Schaap, van Eck, of van Eek, Kramer en mijn vader Kuiper zijn daar enkele van. En weet nu zeker dat van der Schoot eerst luitenant en daarna Kaptein geweest is. Wie weet meer.
Verblijfplaatsen: Appel, Soesterberg (Kinabu), Kamp Zeist, Woudenberg bij de wagenmakerij in de Voorstraat.
» Deze reactie is geplaatst op 7 maart 2014 23:58
Totaal berichten: 13
Weet iemand of er nog mensen leven van het 20e R.I. Ik kom op de site namen tegen zoals Simons, Vastenecker, Koudijs, van der Schoot en zou heel graag nog deze mensen spreken over mijn vader Henk Kuiper, die ook ingedeeld was bij l-l-20 R.I.
» Deze reactie is geplaatst op 26 september 2014 15:22
Totaal berichten: 1
Mijn vader soldaat H. Linneman
Ik ben op zoek naar informatie omtrent mijn vader Hermanus Linneman, die in de meidagen van 1940 in de buurt van de Grebbeberg heeft gelegen. Zijn registratienummer was 17.04.29.030, was ingelijfd bij het 20e Regiment Infanterie. Hij was oorspronkelijk van de lichting 1937. Hij woonde toen in Almelo. Volgens een reactie van de heer H. Groenman, heeft hij deel uitgemaakt van het 20e RI, 1e bataljon. Maar, hoe kan ik vinden, van welke compagnie hij deel uit maakte?
» Deze reactie is geplaatst op 4 december 2021 19:57
Totaal berichten: 2.109
Als ik collega Groenman goed volg (zie diens reactie op 7 maart 2014) dan is sprake van MC-I-20.RI. Ofwel de Mitrailleur Compagnie van dit bataljon. Hier vindt u twee verslagen >>>: https://www.grebbeberg.nl/index.php?page=ondersteuningseenheden-20-r-i
» Deze reactie is geplaatst op 7 december 2021 11:01

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554