Discussiegroep

Onderwerp: schuilplaats

Totaal berichten: 15
2.768 keer gelezen
2 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Gevechten en gevechtsomstandigheden
waar was de schuilplaats van de sluis.
» Dit bericht is geplaatst op 15 oktober 2008 21:40
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Volgens onze gegevens zou sergeant Van Hal pas NA het springen van de sluisbrug bevel hebben gegeven tot het aanleggen van een schuilplaats. Waarschijnlijk op ( de helling van of op de rand van ) de Grebbeberg recht achter ( west van ) de Grebbesluis. Of er mogelijk al een specifieke schuilplaats ( die dan toch in elk geval niet meer is gebruikt ) bestond is ons niet bekend.
Bovenstaande gegevens zijn afkomstig van de Lijst - De Leeuw ( waarop de gegevens van alle in mei 1940 in Nederland omgekomen Nederlandse militairen zijn genoteerd ) en betreffen sergeant A van Hal.
» Deze reactie is geplaatst op 16 oktober 2008 13:46
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
De schuilplaats voor de sluisbewaking leek me overbodig. Het betrof een vredestijdpiket dat was ingesteld om de sluisplanken te stellen als daartoe vanuit het inundatiestation bevelen kwamen. In oorlogstijd werd die post niet bezet lijkt mij. Dan zou men logischerwijs naar het eigen onderdeel terugkeren. Dat dit in de praktijk niet gebeurde is een tweede.
» Deze reactie is geplaatst op 16 oktober 2008 13:54

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554