Discussiegroep

Onderwerp: zoektocht naar familie.

4.188 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Gezocht...
ik ben op zoek naar:
Vaandrig (res off) Piet Epema (oom en 90 jaar), vermoedelijk 2e regiment infanterie en tijdens mei dagen 1940 gelegerd in Haarlem. Na de oorlog als res 1e luitenant de dienst verlaten. Is thans 90 jaar en kan helaas weinig informatie verstrekken. Tevens ben ik op zoek naar informatie omtrent zijn broers Atse (oom en thans 82 jaar) en Jorrit Epema (wijlen mijn vader en schoonvader). Beiden hebben ook tijdens de meidagen dienst gedaan. Er was ook nog een vierde broer, Klaas Epema, maar gegevens omtrent hem zijn onbekend (92 jaar en woonachtend in Canada). Legernummers en eenheid omtrent laatst genoemden ontbreken geheel.
Kunt u gegevens opsporen omtrent hun activiteiten, eenheid, lokatie etc tijdens hun diensttijd 1939 / 1940.
» Dit bericht is geplaatst op 15 oktober 2008 21:57
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Geen van de 4 genoemde personen komt in ons archief voor.
Ik heb de eerstgenoemde Epema ook niet aangetroffen in de kaderlijsten van de in of rond Haarlen gelegerde onderdelen. Overigens waren er van 2 RI tijdens de meidagen zeker geen onderdelen in Haarlem gelegerd.

Van de andere Epeme's kan ik alleen zeggen dat ze niet voorkomen in het Officiersboek 1940. En militairen uit de lagere rangen zijn uiterst moeilijk terug te vinden omdat de namenlijsten destijds ( 1940 ) op hoog bevel zijn vernietigd. Verder worden ze ook in verslagen en rapporten niet vaak genoemd.

U kunt in principe nog aankloppen bij het Instituut voor Militaire Historie in Den Haag ( nimh@mindef.nl ), maar daar zullen ze uw vraag zeer waarschijnlijk ook niet kunnen beantwoorden.

Het enige wat er dan overblijft is bij DARIC ( gebruik onze zoekfuctie ) de z.g Militaire Staat van Dienst van genoemde oud- militairen op te vragen. Dat levert in elk geval hun regiment van opkomst op en mogelijk ook wel meer.
» Deze reactie is geplaatst op 15 oktober 2008 22:22
Totaal berichten: 1
Geachte mevrouw Siegel-Epema

Wellicht is de volgende militair ook een familielid van U. Het betreft M. Epema uit Baarderadeel, geboren te Oosterlittens, gesneuveld op 10-05-1940 te Obbicht (L) op 24 jarige leeftijd. Hij wordt genoemd in het boek "Oorlog in Zuid-Limburg" (blz. 97 en 167) van E.H. Brongers. Hij was dienstplichtig korporaal bij de 3e sectie-1-II-37RI. Bij de brug in Obbicht aan de westkant van het Julianakanaal staat een gedenksteen waarop zijn naam met die van H.G. Nijland staat gebeiteld.

Vr. gr.
H. Mathijsen
» Deze reactie is geplaatst op 17 november 2008 22:13
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Hierbij de volledige gegevens van Mindert Epema.

Epema

Mindert
Oosterlittens/wpl.Baarderadeel
09-04-16
Obbicht/bij de brug
10-05-40
Bozum NH BP
Rij 21 - Koopgraf 3
3 S.-1-II-37 R.I.
Dpl.Kpl.Gn.

N.H.

I372

GG
Lotno.: Baarderadeel 9. Stam: 1 R.G.Tr.
Genist, gedetacheerd bij 3 S.-1-II-37 R.I. als C.-
Vernielingsploeg. Toen een Duitse overvalploeg
opdook bij de brug van Obbicht vergezelde hij de
Lt.Nijland (gesneuveld). Toen het gevecht was
ontbrand, trachtte hij het ontstekingspunt te
bereiken om de brug te springen; hierbij werd hij
dodelijk getroffen.

(Brongers Z-L., pag. 72)

begr. 11-5-1940 Born RK BP militair graf
herb. 28-6-1940 Bozum NH BP.
» Deze reactie is geplaatst op 18 november 2008 00:37
Totaal berichten: 191
De verwijzing naar pag 72 van 'Een dag oorlog in Zuid-Limburg' is correct. Dit boek is echter reeds lange tijd niet meer verkrijgbaar en in 2005 vervangen door een meer uitgebreide, herziene nieuwe uitgave, getiteld "OORLOG IN ZUID-LIMBURG 10 Mei 1940" (ISBN 90-5911-290-3).
De dpl.korporaal Epema is hier genoemd op de pagina's 97 en 99.
» Deze reactie is geplaatst op 18 november 2008 10:08

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554