Discussiegroep

Onderwerp: Update: revisie websites en groot onderhoud

(redactie)
Totaal berichten: 2.109
3.241 keer gelezen
Categorie: Stichting De Greb / Stichting De Greb
We vinden het goed de bezoekers te blijven informeren omtrent de voortgang van de grote revisie van de websites http://www.grebbeberg.nl, http://www.waroverholland.nl en http://www.zuidfront-holland1940.nl

We hebben de afgelopen twee maanden keihard gewerkt om de 2 GB aan informatie om te zetten in een moderner jasje, met strakke(re) vormgeving en een efficiƫnte site-structuur. Met de enorme hoeveelheid informatie die onze websites inmiddels bevatten was dat hoog nodig vonden we. Een aantal verbeterpunten die de bezoeker binnenkort in de nieuwe versies waar zal nemen noem ik vast op:

- min of meer uniforme entree van de websites met een herkenbare introductie
- uitgebreid beknopt overzicht van de strijd voor de websites over de Slag om de Greb en de Betuwestelling
- centraal gethematiseerd fotoarchief waar onze 10,000+ (!) afbeeldingen en foto's in zijn geplaatst
- strakkere lay-out in moderner jasje, die visueel rustig gepresenteerd blijft
- een totale revisie van de content en layout van War Over Holland, de Engelstalige website in onze familie
- een tweede menu regel onderaan de pagina's met snelle toegang tot ondersteunende functies, help functies en FAQ's.

Een volgend verbetertraject wordt een centrale website voor algemene informatie over de meidagen. Een aanzienlijk deel van de Greb bibliotheek zal daarheen worden verhuisd. Zodoende krijgen we een centrale website voor informatie die van toepassing is voor de Grebbeberg, Betuwestelling, Zuidfront en Dordrecht en toekomende projecten. Uiteraard zal die website toegankelijk zijn via al onze sites. Het zal echter zorgen voor strikt thematische websites onder de bekende URL's, en een centrale website voor de algemene informatie, zodat herkenbaarheid, logica en vindbaarheid verbetert.

Vanaf november zullen de eerste gereviseerde delen toegankelijk worden voor de bezoekers. Binnen enkele maanden moet het gehele project zijn afgerond. U begrijpt dat wij dit veelomvattende werk naast ons reguliere werk moeten doen, en we daarom enige tijd nodig hebben.
» Dit bericht is geplaatst op 23 oktober 2008 19:01

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554