Discussiegroep

Onderwerp: DNA onderzoek onbekende soldaat

Totaal berichten: 3
3.301 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Gezocht...
Waar ik al lang voor gepleit heb vanwege mijn vermiste oom Brummelhuis gaat dan nu gebeuren. Op 13 oktober 2008 is het graf van de onbekende soldaat geopend en wordt van het aangetroffen skelet het dna bepaald.
De per 1 april 2006 veranderde Wet op de Lijkbezorging bepaalt dat dit moet gebeuren. Misschien komt er bij een van de vijf familie's waarvan er een soldaat op de Grebbeberg spoorloos is verdwenen nu duidelijkheid.
Jammer dat de oorlogsgravenstichting al niet veel eerder zelf zo'n dna onderzoek heeft laten uitvoeren.
» Dit bericht is geplaatst op 28 oktober 2008 16:02
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Dat is heel goed nieuws. We zijn vreselijk benieuwd naar de resultaten. Laten we hopen dat het één van de vermisten betreft en niet een ander. Want dat zou alleen nog maar meer verwarring stichten!
» Deze reactie is geplaatst op 28 oktober 2008 16:07

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554