Discussiegroep

Onderwerp: van der sluis/grebbeberg/ingen

Totaal berichten: 1
3.400 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Gezocht...
Ik zou graag wat willen weten betreft mijn vader C.van der Sluis wonende toen in de Nieuwe Hoornstraat 57a te Rotterdam.(roepnaam Kees)bijnaam (Willem de Zwijger in het leger),was sergant gelegerd in Ingen Betuwe bij familie Verkerk op een boerderij.Zelf verbleef hij bij
tante Jana op het dorpsplein haar man had een slagerij. Zouden daar nog foto's of verslagen van die perioden zijn (mobilisatie en oorlog)

Met vriendelijke groet,

(Hans)J. van der Sluis
Grevelingen 13
3332 VA Zwijndrecht
078-6194025
» Dit bericht is geplaatst op 13 januari 2009 19:45
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Uw vader heeft naar alle waarschijnlijkheid behoord tot I - 46 RI, dat als Brigade-reserve ( Brigade A verdedigde in de meidagen de Betuwestelling, in feite het zuidelijke verlengstuk van de Grebbelinie ) was gelegerd in Ingen. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat hij op de 12e mei 1940 in de middag is meegegaan met zijn bataljon, dat ter versterking naar de Grebbeberg werd gestuurd. I - 46 RI kreeg daarbij uiteindelijk een plaats in de z.g "ruglijn", die langs de westkant van het spoorravijn ( dat er nog steeds is ) geleidelijk in noordwestelijke richting liep.
Op de website ( kijk onder " bibliotheek " op de Homepage ) zijn meerdere verslagen van dit onderdeel te vinden.
Persoonlijke informatie over uw vader bezitten wij helaas niet.
Maar het is buitengewoon waarschijnlijk dat hij heeft deelgenomen aan de Slag om de Grebbeberg, zij het niet op de Grebbeberg zelf, maar meteen ten westen ervan.

Een onderdeel van I - 46 RI is trouwens niet over de Rijn verplaatst naar de Grebbeberg, de MC ( mitrailleurcompagnie ). Deze eenheid is in de loop van de Slag om de Grebbeberg opgesteld langs de zuidelijke Rijnbandijk en heeft vandaaruit ook een bescheiden aandeel gehad in de strijd om de Grebbeberg.
Het blijft natuurlijk theoretisch mogelijk dat uw vader deel heeft uitgemaakt van dit spciale onderdeel.

Alle onderdelen van I - 46 RI waren trouwens na de op de 13e mei bevolen terugtocht op de 14 mei verzameld in of bij Vianen.
» Deze reactie is geplaatst op 15 januari 2009 11:13

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554