Discussiegroep

Onderwerp: internering

Totaal berichten: 1
2.836 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Gezocht...
Mijn vader, Pieter Zuidweg geboren 11 december 1908 - dienstplichtig militair opgekomen op 19 juli 1928 bij het Regiment Jagers - registratienummer 08.12.11.012. Werd in 1939 gemobiliseerd in Delft en later ondergebracht in de tabakisfabriek in Druten. Na de capitulatie van Nederland werd hij door de Duitsers geinterneerd in de Kromhoutkazerne in Utrecht en later overgebracht naar Vreeswijk.
Wie kan mij meer vertellen over deze periode en wat was de rol van de Duitsers in de Kromhoutkazerne en zijn opsluiting in Vreeswijk ? Had hij de rol van krijgsgevangene ?
In het militair archief is hierover niets te vinden en ik ben zeer nieuwsgierig, omdat ik het plaatje van mijn vaders militaire loopbaan rond wil hebben
Peter Joh. M. Zuidweg
» Dit bericht is geplaatst op 16 januari 2009 15:01
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Uw vader behoorde absoluut zeker tot 24 RI, het oorlogsregiment van het Regiment Jagers.
24 RI was onderdeel van de z.g Brigade B.

Gezien de door u opgegeven legeringsplaats Druten zal hij nog meer precies deel hebben uitgemaakt van 2 - I - 24 RI, dat de voorposten rond en ten zuiden van Druten bezette in het noordelijk deel van de z.g Puiflijkstelling of Maas-Waalstelling ( een voortzetting van de Grebbelinie en Betuwestelling in zuidelijke richting en op zijn beurt aansluitend op de Peel-Raamstelling ).
Deze compagnie is met de rest van het bataljon ( I - 24 RI ) volgens plan uit genoemde stelling teruggetrokken op Amerongen en vandaar op 12 mei in de late namiddag/ begin avond ingezet op de Grebbeberg. Uiteindelijk zijn de resten van dit bataljon en ook van het complete regiment regiment ( 24 RI ) verzameld in Vreeswijk.
Commandant van de 2e compagie ( waartoe uw vader dus waarschijnlijk behoorde ) was kapitein J.J van Heijst.
Op de website staat een reeks verslagen van I - 24 RI, daarbij 8 van 2 - I - 24 RI met o.m het dagboek van genoemde kapitein ( zie de rubriek Bibiotheek te bereiken via onze Homepage ).
Over I - 24 RI is onlangs ook een boek verschenen van Jaap Kip: De Tegenstoot.

Van 24 RI hebben trouwens ook de beide andere bataljons, die samen met I - 24 Ri aanvankelijk de Puiflijkstelling bezetten, te maken gehad met de Slag om de Grebbeberg. Ook zij zijn teruggetrokken richting Amerongen.
Het 2e bataljon is vervolgens ingezet bij detegenaanval op 13 mei, een laatste wanhoopspoging om de Duitsers van de Grebbeberg te werpen en het 3e bataljon diende op de 13e mei als reservebataljon en kwam feitelijk niet tot inzet.

Het onderdeel van uw vader is niet meer in krijgsgevangenschap afgevoerd nar Duitsland, maar een paar weken geconsigneerd geweest op Duits bevel in Vreeswijk en daarna vrijgelaten. Officieel zal men daar wel krijgsgevange zijn geweest, maar ook niet meer dan officieel.

.
» Deze reactie is geplaatst op 16 januari 2009 17:07

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554