Discussiegroep

Onderwerp: Upgrade websites uitgesteld

(redactie)
Totaal berichten: 2.109
4.108 keer gelezen
Categorie: Stichting De Greb / Mediazaken en internet
Beste bezoekers,

Helaas hebben wij grote facilitaire problemen de laatste weken. Dat resulteerde tot nog toe in het opschorten van de veelbelovende upgrade van al de websites van Stichting de Greb en Stichting Kennispunt mei 1940.

Wij hopen dat we de facilitaire problemen binnen afzienbare tijd kunnen overwinnen. Als dat niet het geval is, dan lijkt de continuiteit van onze activiteiten serieus in gevaar. Helaas is het niet anders. Wij zijn ook voor het blok gesteld en hebben op dit moment de oplossing niet voorhanden.

Het betekent in elk geval dat op de sites War Over Holland en de Greb voorlopig geen updates en upgrades komen. Alleen voor Zuidfront geldt dat de content - gemasterd door ondergetekende - blijft komen. Daar wordt slechts het probleem ervaren van het niet kunnen uploaden van afbeeldingen en foto's.

Onze sites blijven hoe dan ook in de lucht. Laat daar geen misverstand over ontstaan c.q. bestaan!

Wij hopen dat onze facilitaire problemen binnen afzienbare tijd opgelost worden. Uiteraard houden wij u op de hoogte.
» Dit bericht is geplaatst op 2 februari 2009 11:56

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554