Discussiegroep

Onderwerp: Informatie J.H.Winkelaar

Totaal berichten: 1
2.587 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Gezocht...
Mijn vader, J.H.Winkelaar was gedurende de mobilisatie gevestigd in Boven-Leeuwen. Was hij in de Verbindingsdienst? Heeft iemand informatie over hem? Mijn vader is inmiddels overleden, maar ik weet zo weinig over zijn tijd in Boven Leeuwen. Hoop zo, dat iemand mij wat kan vertellen en kijk uit naar enig nieuws.
Met vriendelijke groet.
» Dit bericht is geplaatst op 3 februari 2009 22:51
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Persoonlijke informatie over uw vader hebben wij sowieso niet ( lijsten met namen van militairen uit de lagere rangen zijn namelijk slechts in een enkel geval bewaard gebleven ) en ook algemene informatie is met zo weinig concrete gegevens moeilijk te geven.

Rond Leeuwen lagen meerdere onderdelen.
Waar ze precies waren ingekwartierd is heel moeilijk te achterhalen.
Een daarvan was de 156e batterij LUA ( luchtafweer ), een ander was het 3e bataljon van 24 RI ( III - 24 RI ). Je kunt eventueel ook nog noemen I - 16 RA, een artillerie-onderdeel.
Omdat wij niet weten of uw vader deel uitmaakte van de infanterie, de artillerie of de luchtafweer is het antwoord dus moeilijk te geven.
Wanneer uw vader behoorde bij of een bataljon van 24 RI ( het 3e komt dan het meest in aanmerking ) of I - 16 RA, dan is hij uiteindelijk terecht gekomen in de directe omgeving van Rhenen en heeft hij met zijn onderdeel (zeer ) zijdelings deelgenomen aan de Slag om de Grebbeberg.
Misschien is het daarom goed wanneer u eerst bij DARIC de Militaire Staat van Dienst van uw vader opvraagt. Dat levert in elk geval informatie op over zijn onderdeel bij eerste opkomst in militaire dienst en van daaruit komen we dan mogelijk verder. Ik zal u de adresgegevens van DARIC binnenkort doormailen.
Er blijft in theorie nog de mogelijkheid dat zich op de website iemand meldt, die uw vader persoonlijk heeft gekend. Dat zou mooi zijn, maar die kans is na bijna 70 jaar verwaarloosbaar klein.
» Deze reactie is geplaatst op 4 februari 2009 11:02

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554