Discussiegroep

Onderwerp: Vacature voor beheerder

(redactie)
Totaal berichten: 2.107
3.709 keer gelezen
Categorie: Stichting De Greb / Stichting De Greb
In navolging van ons vorige bericht http://www.grebbeberg.nl/index.php?page=forum_discussiegroep&item=13994&group=1&view=3 is het volgende aan de orde.

Wij zijn als Stichtingen de Greb en Kennispunt voor het blok gezet dat onze huidige hoofdbeheerder van het ene op het andere moment zijn werkzaamheden heeft gestaakt. Hoewel dat voor ons in het primaire beheer van websites en forum geen punt is, is dat ten aanzien van het basisbeheer - met name in de CSS omgeving - wél een grote uitdaging.

Wij waren midden in een proces de websites t.a.v. de Grebbeberg en War Over Holland om te zetten naar een CMS omgeving. Dat project is halverwege gestaakt wegens voornoemde reden. De bedoeling ervan was het beheer van onze drie websites [Zuidfront is direct op een CMS basis opgebouwd, DOS blijft zoals het is] te vereenvoudigen. Dat proces is nu dus abrupt gestopt.

Wij zijn daarom op zoek naar iemand die geinteresseerd is ons bij te staan in het beheer van onze websites ten aanzien van de infrastructuur. De tijd die men daaraan kwijt is in deze fase is substantieel. Na afronding van de migratie naar CMS omgeving, zal die tijdsbesteding beduidend minder zijn, maar de indruk mag niet ontstaan dat het met een uurtje per week gepiept is. Bovendien is het vooralsnog onbezoldigd werk. De leden van de stichtingen brengen zelf alle financiën in en werken allen onbezoldigd, met uitzondering van de in samenwerking met de VVV Rhenen uitgevoerde rondleidingen.

Het team mensen met wie wordt samengewerkt bestaat uit Hajo Groenman, Joost Bruinsma, Hugo van Dijk en ondergetekende. Dat team is hecht en werkt intensief en goed samen. Uiteraard helpt daarbij dat wij ons verbonden weten in de passie voor de krijgsgeschiedenis van met name mei 1940. Die passie is voor een beheerder geen must, maar natuurlijk wel mooi meegenomen!

Wanneer u geinteresseerd bent om ons bij te staan, dan vernemen wij dat graag. Wilt u dan aub een mail sturen aan info@grebbeberg.nl

Overigens heeft onze vertrokken beheerder aangegeven dat een opvolger wel uitgebreid zal worden geintroduceerd in de opbouw. Er is dus voor de opvolging geen sprake van de Cold Turkey die wij als leden van de Stichtingen momenteel - na acht jaar probleemloos samenwerken - wel voelen.
» Dit bericht is geplaatst op 4 februari 2009 12:19

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554