Discussiegroep

Onderwerp: Na de Grebbeberg: soldaat A Ensing 2I 24 RI ?

Totaal berichten: 2
2.942 keer gelezen
3 reacties
Categorie: Gezocht...
Via de link http://www.grebbeberg.nl/bibliotheek/data/rapport.php?rap_id=2412 al een heleboel duidelijk. Heel hartelijk dank! Echter, de grootste onduidelijkheid zit in de geschiedenis na de Grebbeberg, namelijk de geschiedenis in Neubrandenburg.

Wij zijn op zoek naar meer informatie over soldaat Albert Ensing 1e Bataljon 24e Regiment infanterie 1e Sectie. Wie kan ons helpen?
» Dit bericht is geplaatst op 25 februari 2009 17:10
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Wij hebben in elk geval niet meer ( persoonlijke ) informatie.
Het is al een klein wonder dat er een naamlijst bewaard is gebleven, want dat komt maar zelden voor.
Van officiele zijde hoeft u verder weinig tot niets te verwachten, maar er is natuurlijk altijd een kans dat zich iemand van de vroegere dienstkameraden meldt met de gevraagde persoonlijke informatie.
Na bijna 70 jaar is die kans helaas maar uiterst klein.
» Deze reactie is geplaatst op 25 februari 2009 23:46
Totaal berichten: 2
Dank voor de reactie. Op Internet zag ik het boek: De tegenstoot bataljon jagers gesteld voor onmogelijke opdracht van Jaap A Kip. Dit gaat over het 1e bataljon 24e regiment infanterie.
Aangezien mijn kennis van militaire eenheden e.d. niet zo groot is, vroeg ik mij af of dit boek dan over de betreffende eenheid van mijn opa gaat.
» Deze reactie is geplaatst op 26 februari 2009 08:41
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ja, dat gaat over I - 24 RI als geheel.
Aangezien de eenheid van uw opa ( 1e sectie 2 - I - 24 RI ) daar deel van uitmaakte gaat het dus ook over die specifieke eenheid.
» Deze reactie is geplaatst op 26 februari 2009 10:40

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554