Discussiegroep

Onderwerp: Herziene site War Over Holland gelanceerd!

(redactie)
Totaal berichten: 2.107
3.553 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Stichting De Greb / Stichting De Greb
Vandaag is het gebeurd. De aanzienlijk gewijzigde website War Over Holland is gelanceerd in het nieuwe Grebbe format. Tot en met 13 mei - inclusief algemene informatie en bewapening - is qua content herzien. Het overige zal 'en route' worden herschreven en verbeterd.

We zijn momenteel druk doende Goolge Maps plug-ins in te bouwen.

Mocht u nog enige kinderziektes herkennen dan vragen we om enig begrip. We werken er nog volop aan.

Rutger Bol heeft deze nieuwe lay-out (en structuur) geheel alleen uitgewerkt. Ondergetekende is verantwoordelijk voor de teksten en afbeeldingen. Rutger heeft hier enorm veel tijd in zitten en heeft er weer eens een pareltje van gemaakt.
» Dit bericht is geplaatst op 3 maart 2009 12:02
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
De website is verder ge-update. Tot en met 14 mei is inmiddels gereed. De meeste hotlinks werken nu ook en de zoekfunctie doet het uitstekend.

De meeste afbeeldingen moeten nog worden geimporteerd in de relevante tekstdelen, maar de gallery geeft de afbeeldingen in categorie├źn al weer.
» Deze reactie is geplaatst op 6 maart 2009 16:05

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554