Discussiegroep

Onderwerp: M.Sybr.Koops

Totaal berichten: 2
2.617 keer gelezen
2 reacties
Categorie: Gezocht...
Ik ben nu 80 jaar. Tijdens de 2e wereldoorlog woonde ik met mijn ouders in het Drentse BUINEN. Bij ons thuis was een onderduik basis gevestigd.
In totaal waren er 49 gelegerd geweest. Eén van hen was M.Sybr.Koops afkomstig uit Zaandijk. Hy vertaalde bij ons het boek Eclipse. Hij heeft nog een boek geschreven n.l. Nacht op de berg. Ik bezit dit boek. Ik maak op dat hij daar gelegerd is geweest in de meidagen.
IK zoek contact met zijn kinderen of kleinkinderen. Niemand kan mij helpen. Ik wil nl graag weten of hij later vertelt heeft over zijn bestaan bij ons thuis. Dit is beslist hectisch geweest. Ik schrijf hier namelijk een boek over maar weet weinig van de achtergronden van de onderduikers.
Het schijn in Zaandijk een bekende man geweest te zijn , echter niemand kan mij iets zeggen over mogelijke kinderen of kleinkinderen.
» Dit bericht is geplaatst op 20 maart 2009 22:15
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Waarom neemt u niet contact op met de gemeente Zaanstad?
Die zullen toch wel gegevens hebben?

En ja, Koops behoorde tot de 1e compagnie van II - 19 RI onder commando van kapitein Van Alewijk. Deze compagnie is in de namiddag van de 12e mei naar de Grebbeberg gestuurd voor het doen van een tegenstoot.
» Deze reactie is geplaatst op 21 maart 2009 00:39
Totaal berichten: 2
reactie op bericht van H.Groenman:
Ik heb 2 maal een brief gescchreven aan dee gemeente Zaanstad. Zij geven geen informmatie in verband met de privecy.
Ik heb 3 maal informatie gevraagd via radio Noord Holland. Tweemaal bij
Van Wilgenburg en een keer in het programma: Vraagt u maar. Geen enkele
reactie.
» Deze reactie is geplaatst op 21 maart 2009 23:07

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554